For tiden jobber vi med temaer som blant annet kunstig intelligens og helse, norsk hydrogen- og batteriproduksjon, språk- og taleteknologi og digitalisering og sårbarhet i Norge.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

  • Research og bistand til prosjekter
  • Praktisk organisering av møter og konferanser
  • Oversettelser til/fra engelsk
  • Publisering på nettsidene
  • Forefallende arbeid

Vi ser etter en som:

  • Er masterstudent (må ha minst ca. ett år igjen av studiene).
  • Har interesse for teknologi og samfunnsspørsmål.
  • Har gode skriveferdigheter både på norsk og engelsk.
  • Har du i tillegg kompetanse innen grafisk illustrasjon, video, o.l., er det interessant for oss.

Arbeidstid/mengde: Opptil 7 timer pr. uke/28 timer pr. mnd. Ønskelig med tilstedeværelse én fast dag i uka. Mulighet for mer arbeid i perioder. Timelønn etter avtale. Tiltredelse så snart som mulig.

Henvendelser kan rettes til Jonas Engestøl Wettre tlf: 48 14 71 67 eller e-post: jonas@teknologiradet.no

Send en kort søknad, CV og karakterer til post@teknologiradet.no

Søknadsfrist: torsdag 6. januar 2022

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om muligheter og utfordringer med ny teknologi. Vi involverer både eksperter, beslutningstakere og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling