En rekke undersøkelser har vist stor økning av blant annet angst og depresjon under pandemien. Riksrevisjonen påpekte i juni 2021 alvorlige mangler i psykisk helsevesen i kommunene, og det er lange ventelister på hjelp.

Rapport:

Digitale muligheter for psykisk helsehjelp

Last ned

Samtidig viser studier at apper og tilbud på nett kan senke terskelen for å søke hjelp for psykiske plager, og kan gi like gode resultater som å møte psykologen på kontoret. Samtidig kan de øke kapasiteten i helsevesenet og sørge for at flere får hjelp.

Digital psykisk helsehjelp

  • Gjør bruk av video, internettbehandling, sensorer og virtuelle veiledere
  • Kan senke terskelen for brukerne, øke kapasiteten og forbedre tjenestene
  • Krever kvalitetssikring og insentiver dersom det skal innta førstelinjen

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling