Demens er en viktig årsak til at eldre ikke lenger kan bo hjemme, og antallet vil øke med økende levealder. Teknologiske løsninger blir viktige for at de skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker.

Teknologirådet skal i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Sensio og internasjonale ekspertmiljøer gjennomføre Assisted Living –et fireårig prosjekt som skal fremme ansvarlig forskning og innovasjon på velferdsteknologi.

Ulike typer velferdsteknologi for eldre og demente er allerede i bruk i omsorgssektoren. Ett eksempel er fallsensorer og andre sensorer knyttet til alarmer, et annet er hjelpemidler for å huske ting, som pilleglass som sier fra når det er på tide å ta medisinene. Flere kommuner har laget trygghetspakker som i tillegg inneholder GPS-sporing av demente og kommunikasjonsløsninger til alarmsentraler og helsepersonell.

Mens mye velferdsteknologi har blitt utviklet med bakgrunn i behovene til helsetjenesten, vil dette prosjektet forstå og bygge på brukernes egne behov.

– Assisted living-prosjektet skal utvikle ny teknologi som kan hjelpe eldre med begynnende demens. Utviklingsarbeidet skal skje gjennom å involvere beboere ved Skøyen Omsorg + og deres familier, sier Hilde Lovett, prosjektleder i Teknologirådet.

I kartleggingsfasen av prosjektet høsten 2016 har Teknologirådet ansvaret for å gjennomføre to dialogmøter med beboere.

– Personer med begynnende demens er i en spesielt sårbar situasjon, noe som stiller store krav til prosessen. Vi har derfor utviklet et spesialtilpasset opplegg som vi mener vil gi møter som både er givende for de eldre å delta på, og som gir oss verdifull innsikt til det videre arbeidet, sier prosjektmedarbeider Adele Flakke Johannessen.

Deltakerne vil diskutere hvilke situasjoner og oppgaver de opplever som utfordrende i hverdagen. Ut fra det får de tilbud om å prøve ut ulike typer omsorgsteknologi.

Etter ett år vil vi igjen samle beboerne og familiene deres for å få vite hvordan de opplever løsningene, hva som har vært bra, og om det er noe som bekymrer dem. Målet er å skape nye og forbedrede teknologiske løsninger som vil gjøre det enklere for personer med demens å bo hjemme lenger.

Fakta om Assisted Living-prosjektet:

  • Assisted Living er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt ledet av Høgskolen i Oslo og Akershus som skal utvikle teknologiske løsninger for eldre med mild kognitiv svikt eller demens, basert på deres egne behov
  • Teknologirådet har ansvar for å utvikle og arrangere fire dialogmøter med beboere i omsorgsboliger og en konferanse om fremtidstenkning.
  • Et grunnleggende perspektiv i prosjektet er ansvarlig forskning og innovasjon (Responsible Research and Innovation – RRI), en tilnærming som legger vekt på brukerinvolvering og bred dialog om forskningens verdier, metoder og hensikter.
  • Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, under SAMANSVAR-programmet, i samarbeid med IKTPLUSS-programmet.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling