FNs klimapanel la nylig frem en rapport som slår fast at forskerne er enda sikrere enn før på at jordkloden varmes opp, og hvor alvorlige følger det kan få. I november i år møtes verdens ledere til nytt klimatoppmøte i Warszawa for å finne en løsning på klimautfordringene. Samtidig kan norske elever gjennomføre sitt eget klimatoppmøte i klasserommet.

– Tusenvis av elever har de siste årene lært mer om global oppvarming og internasjonale forhandlinger gjennom undervisningsopplegget Klimatoppmøte i skolen, sier Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet.

Rollespill gir utbytte i mange fag

– Klimaproblemene angår oss alle, men kan føles fjerne fra virkeligheten her i Norge. Klimatoppmøte i skolen utfordrer elevene til å sette seg inn i situasjonen til ulike parter, og argumentere ut fra forskjellige ståsteder, sier Barland.

Situasjonen er svært forskjellig i land som Norge, Kina og Maldivene. Gjennom rollespillet får elevene både mer kunnskap om klima og global oppvarming, og øvelse i å utvikle og presentere argumenter og å forhandle med hverandre.

– Rollespillet klimatoppmøte kan være med på å oppfylle læringsmål i flere fag, som norsk, samfunnsfag og naturfag, sier Barland.

Klimajournalistens viktige rolle

Internett, TV og aviser er viktige kilder til kunnskap om klimaproblematikken. Nytt av året er at vi har utvidet rollespillet med rollen som journalist.

– I samarbeid med Miljøjournalistene viser vi den viktige rollen pressen har når de formidler informasjon fra internasjonale forhandlinger. Elevene lærer å gjøre research og skrive artikler, som de senere kan publisere på Miljøjournalistene, sier Barland.

Miljøjournalistene er et nettsted hvor elever kan få svar på spørsmål, publisere artikler og legge ut filmer om klima og miljø.

Om Klimatoppmøte i skolen

  • Klimatoppmøte i skolen er et gratis, nettbasert undervisningsopplegg om global oppvarming og internasjonale klimaforhandlinger for ungdomstrinnet og videregående skole.
  • Nærmere 4000 elever har gjennomført rollespillet siden starten i 2009.
  • Teknologirådet har utviklet undervisningsopplegget i samarbeid med Miljøverndepartementet

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling