Klimatoppmøte i skolen er et rollespill for ungdomstrinnet og Vg1 der elevene simulerer et klimatoppmøte. Undervisningsopplegget utfordrer elevene til å sette seg inn i situasjonen for parter som Brasil, Kina, USA, Maldivene og Norge. I tillegg deltar interessegrupper som Greenpeace og oljeindustrien. Elevene har også mulighet til å delta på forhandlingsmøtet som journalister.

Målet med Klimatoppmøte i skolen er å skape engasjement og økt kunnskap om klimaendringene og handlingsalternativer lokalt og internasjonalt. Elevene må sette seg inn i andres situasjon og argumentere for dette i forhandlingene.

Klimatoppmøte i skolen ble utviklet i 2009 og til nå har omtrent 3500 elever gjennomført opplegget. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært positive og vitner om høyt engasjement i forhandlingene

Klimtaoppmøte i skolen er utviklet av Teknologirådet med støtte fra Miljøverndepartementet. Opplegget ligger gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ