Klimatoppmøte i skolen er et rollespill for ungdomstrinnet og Vg1 der elevene simulerer et klimatoppmøte. Undervisningsopplegget utfordrer elevene til å sette seg inn i situasjonen for parter som Brasil, Kina, USA, Maldivene og Norge. I tillegg deltar interessegrupper som Greenpeace og oljeindustrien. Elevene har også mulighet til å delta på forhandlingsmøtet som journalister.

Målet med Klimatoppmøte i skolen er å skape engasjement og økt kunnskap om klimaendringene og handlingsalternativer lokalt og internasjonalt. Elevene må sette seg inn i andres situasjon og argumentere for dette i forhandlingene.

Klimatoppmøte i skolen ble utviklet i 2009 og til nå har omtrent 3500 elever gjennomført opplegget. Tilbakemeldingene fra lærere og elever er svært positive og vitner om høyt engasjement i forhandlingene

Klimtaoppmøte i skolen er utviklet av Teknologirådet med støtte fra Miljøverndepartementet. Opplegget ligger gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling