Møtet er nå dessverre fulltegnet.

Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene deltar i prosjektet «Velferd i sentrum». Sentralt i prosjektet står velferdsteknologi som egenmåling av lungefunksjon hjemme, automatiske pilleesker som gir pasienten påminnelse om å ta medisiner, og trygghetsalarmer.

En evalueringsrapport (PDF) viser gode resultater av prosjektet. Kaja Misvær Kistorp fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo presenterer rapporten i et åpent møte hos Teknologirådet.

Tid: tirsdag 7. juni kl. 12–13, sandwich og kaffe fra kl. 11:45
Sted: Teknologirådets lokaler, Kongens gate 14 i Oslo
Påmelding: Møtet er nå dessverre fulltegnet

Evalueringen viser en reduksjon av antall besøk fra hjemmetjenesten på 34 %, mens i spesialisttjenesten har antall innleggelser blitt redusert med 19 % og antall liggedøgn med 33 %. Samtidig viser intervjuer med brukere og pårørende at de opplever økt trygghet og mestringsfølelse. Ifølge bydel St. Hanshaugen erstatter 50 automatiske pilleesker, 150 e-låser og 20 spirometer ca. 180 timer med hjemmetjenester i uken, noe som vil gi en årlig innsparing på 5,6 millioner kroner.

Møtet er gratis, og det blir servert en enkel lunsj. Velkommen!

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling