Helseteknologi vokser på mange områder – fra treningsapper og armbånd som overvåker søvnkvaliteten, til medisinsk diagnose og behandling.

Teknologirådet har nylig møtt med én amerikansk bedriftsleder og én professor som begge jobber med helseteknologi. Felles for både MedHelps John deSouza og Stanford Hospitals Larry Chu er at de – fra helt ulike perspektiv – setter pasientens ønsker og behov i sentrum, og at de begge er opptatt av mulighetene i smartmobilen.

Mobil fremtid

John deSouza leder amerikanske MedHelp, som ved oppstarten i 1994 var en av pionerene innen helse på nett. MedHelp er ifølge ham det største nettsamfunnet for helse, med sine over 12 millioner faste månedlige brukere.

Etter at de i løpet av kort tid fikk over 100 millioner brukere av apper for mobil, kan det gamle nettstedet snart være historie. De lanserer fortløpende nye apper ved hjelp av egne utviklere.

– Du kan ikke lenger tenke i år, du må tenke i uker. Klarer du ikke det, er du fullstendig irrelevant innen du lanserer, sier deSouza.

Demokratiserende smarttelefon

deSouza påpeker at internett i USA er mest brukt av middelklassen, mens mobilbruken gjenspeiler befolkningen mye bedre, og er en demokratiserende faktor.

– Folk vil heller gå uten mat enn uten mobiltelefon, forteller deSouza.

Dr. Lawrence Chu ved Stanford Hospital i California er sentral i arbeidet med e-helse og helseteknologi. Han er bl.a. ansvarlig for den årlige konferansen MedicineX, som tar for seg hvordan ny teknologi kan gi bedre medisinsk behandling, bedre helse, og gi pasienten mulighet til å være en aktiv deltaker i sin egen behandling.

Han fremhever også overfor Teknologirådet hvor viktig smarttelefonen er når det gjelder å involvere svakerestilte grupper, selv om særlig eldre, kronisk syke pasienter fremdeles kan være vanskelige å nå.

Nyttige helseapper?

John deSouza i MedHelp er svært positiv til at pasienter tar med egne, fysiologiske data fra apper og kroppssensorer når de skal møte legen sin, og mener at disse dataene kan gi legen et bedre grunnlag for å stille en diagnose.

Larry Chu ved Stanford har litt flere forbehold. Han ser at kartleggingen kan være nyttig for pasienten selv for å få bedre innsikt i egen helse og aktivitet i dagliglivet, men mener at den foreløpig er for umoden for å ta med til legen. Han påpeker at fordi det hittil mangler standarder, blir de ulike dataene samlet inn, lagret og formidlet ute av kontekst. Derfor kan de ikke ses i sammenheng med hverandre eller med andre medisinske data om pasienten.

– I dag er legen som regnskapsføreren du møter én gang i året, mens du resten av året må klare å lage ditt eget budsjett, sier Chu.

Mobil utfordring for norsk helsevesen

Den norske befolkningen blir stadig gråere i håret, og stadig flere vil leve med kroniske lidelser. Ved å integrere mobil helseteknologi i det offentlige helsevesenet, kan vi både få bedre pasientbehandling og et mer effektivt helsevesen.

– Bruk av mobil helseteknologi passer godt for Norge, som ligger i verdenstoppen i bruk smartmobiler og nettbrett. Det kan spare pasienter for reise- og ventetid, gi mer treffsikker behandling, og redusere presset på legekontor og sykehus, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

– Det norske helsevesenet må i tiden fremover ta fatt i spørsmål om hvilken informasjon som er nyttig for legen å motta, hvordan pasienten sikkert kan dele informasjon med legen sin, og hvilke apper som er gode nok til å skrives ut på resept, fortsetter Tennøe.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling