Digitale verktøy som myndighetenes Smittestopp-app kan effektivisere oppsporing av smittede og hjelpe helsemyndighetene å forstå hvordan sykdom sprer seg og om tiltak virker. Men det betyr samtidig at brukernes smittetilstand, lokasjon og nærkontakter lagres. Disse dataene er personlige, sensitive og vanskelige å anonymisere.

Teknologirådet presenterte i et nettmøte den 12. juni vår nye rapport Digital smittesporing. Datatilsynet har en tilsynssak mot appen, og seksjonssjef Camilla Nervik la frem tilsynets syn på saken. Smittestopp-appen er utviklet av Simula, og direktør Olav Lysne innledet også i møtet. Etter presentasjonene svarte innlederne på spørsmål fra møtedeltakerne.

Møtet er i sin helhet tilgjengelig i opptak på Teknologirådets Vimeo-kanal.

Blant spørsmålene som ble diskutert, er:

  • Vil digital smittesporing virke etter hensikten?
  • Er det nødvendig å bruke GPS og lokasjonsdata?
  • Er det best å lagre data sentralt eller på mobilen?
  • Og skal det være mulig å videreselge dataene i anonymisert form – med risiko for at individer kan identifiseres?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling