Hvordan ønsker du at fremtiden skal bli for deg selv og dine nærmeste, og for samfunnet som helhet? Hvilke visjoner har du for Norge i 2040? Dette var spørsmål en bred gruppe engasjerte mennesker fra hele landet diskuterte på Teknologirådets visjonsverksted i november 2015.

Bidrar til EUs forsknings- og innovasjonsagenda

Arrangementet er en del av det store europeiske prosjektet CIMULACT, hvor europeiske borgeres fremtidsønsker skal være med å forme EUs forsknings- og innovasjonsagenda fram mot 2020.

Hvordan vi utformer forsknings- og innovasjonspolitikken i Europa vil være avgjørende for å håndtere store felles samfunnsutfordringer, for eksempel klima- og energispørsmål, sier prosjektleder Åke Refsdal Moe i Teknologirådet.

I CIMULACT utvikler vi nye metoder og arenaer for å involvere flere i diskusjonen om mål og prioriteringer. Arrangementet i dag har vist at det er et stort engasjement for disse spørsmålene i Norge, sier Moe.

Strukturert kreativitet

Målet med Teknologirådets arrangementet var å arbeide frem seks felles visjoner for Norge 2040. Den nyutviklede metoden som ble benyttet lot deltakerne veksle mellom egne skrivesesjoner, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, med utstakt bruk av visuelle verktøy.

Bærekraftig produksjon, ansvarlig ressursbruk og miljø var gjengangere i de endelige visjonene. Samtidige ble åpenhet, inkludering, fleksibilitet og tillit trukket fram som viktige samfunnsverdier.

Europeisk samarbeid

Teknologirådets visjonsverksted var første steg i en stort europeisk samarbeid. 30 europeiske land har nå gjennomført tilsvarende arrangementer. I april 2016 vil visjonene fra alle disse arrangementene danne grunnlaget for en felles europeisk workshop i Milano. Her møtes borgere fra hele Europa, og sammen med forskere, politikere og ”utfordrere” skal de formulere et sett scenarier for fremtidens forskningsprogrammer.

Du kan lese mer om prosjektet og den videre prosessen på cimulact.eu eller følge oss på Facebook 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling