Tidligere ble klimafiksing, også kalt geoengineering, avskrevet som ren galskap, men nå får det stadig mer oppmerksomhet fra seriøse forskere. Teknologirådet inviterete den 16. desember 2021 til åpent nettmøte for å belyse temaet både faglig og politisk.

Du kan se opptak fra møtet på Teknologirådets konto på Vimeo.

Møtet bød på innlegg fra Anja Røyne, forsker ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Varm klode, kaldt hode», og kommentarer fra Ola Elvestuen, tidligere klima- og miljøminister og nå medlem av Stortingets energi- og miljøkomité.

Bakgrunn for møtet

Klimafiksing kan være alt fra storskala partikkelutslipp i atmosfæren for å skjerme hele jorden mot oppvarming, til skogplanting og fangst av CO2 fra luften. Og kanskje kan lokale tiltak begrense skadelig oppvarming i Arktis?

EU-kommisjonen ønsker fremgang i slike såkalt negative utslipp, og forbereder et forslag til en sertifiseringsordning som skal komme i 2022. I USA sier The National Academies of Sciences at manglende fremgang på utslippskutt gjør at alle muligheter bør holdes åpne, og anbefaler myndighetene å bruke en milliard kroner på et forskningsprosjekt om demping av sollys. Men vi vet fortsatt lite om hvordan det kan gjøres, og om det er uante konsekvenser.

Dette åpne møtet er en del av Teknologirådets satsing på nye teknologier og næringer i det grønne skiftet. Se også opptak av vårt tidligere åpne møte om blått hydrogen.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling