En ny kortrapport fra Teknologirådet til Stortinget oppsummerer de viktigste rådene og anbefalingene fra norske og europeiske innbyggere til sine folkevalgte når det gjelder sikkerhetsteknologi og personvern. Hva Europas innbyggere mener, kan gi politikerne viktige signaler om hvordan sikkerhetsteknologi bør brukes.

LAST NED RAPPORTEN HER:

Rapport:

Norske holdninger til sikkerhet og personvern

Last ned

Nordmenn mer positive til overvåkningsteknologi enn andre

Våren 2014 inviterte SurPRISE-prosjektet innbyggere over hele Europa til å delta på folketoppmøter for å diskutere disse temaene. Folketoppmøtet som Teknologirådet holdt i Oslo i februar samlet 130 deltakere i alle aldre fra hele landet. Folketoppmøtene viste at folk gjennomgående er relativt positive til sikkerhetsteknologi, men bekymret for personvernet.

– De norske deltakerne var langt mer positive til overvåknings- og sikkerhetsteknologi enn de andre deltakerne. 80 prosent mente at slik teknologi kunne bidra til å øke samfunnssikkerheten, mot totalt sett 64 prosent av de europeiske deltakerne, sier Marianne Barland, prosjektleder i Teknologirådet.

Tyskland hadde de mest negative deltakerne, kun 16 prosent mente at bruk av overvåknings- og sikkerhetsteknologi kan bidra til å øke samfunnssikkerheten.

Utbredt bekymring for personvernet

De norske deltakerne diskuterte overvåkning på internett og sporing av smarttelefoner. Selv om mange av de norske deltakerne var positive til bruk av sikkerhetsteknologi, var de også opptatt av personvernet. Nærmere 60 prosent uttrykte bekymring for at bruk av overvåknings- og sikkerhetsteknologi bryter ned både deres eget og andres personvern.

– Deltakerne på det norske folketoppmøtet om sikkerhetsteknologi og personvern var klart bekymret over den økende mengden personlig informasjon som blir samlet inn og lagret av både private og offentlige aktører, sier Barland.

Forskjell på offentlige og private aktører

Både offentlige og private institusjoner samler inn og lagrer store mengder data om befolkningen. På det norske folketoppmøtet var 60 prosent av deltakerne bekymret for den store mengden informasjon som samles inn om dem. Over halvparten var bekymret for at informasjonen som samles inn kan være feil, og hele 95 prosent var bekymret for at deres personopplysninger kan bli delt uten at de gir sitt samtykke.

– Mange av deltakerne var positive til at offentlige institusjoner bruker overvåkning av internett og sporing av telefoner til sikkerhetsformål, men svært negative til at kommersielle aktører bruker slik teknologi, sier Barland.

Last ned The comprehensive report from the Citizen Summit on Privacy, Security and Surveillance in Oslo, February 2014:

Rapport:

Citizen Summit Report

Last ned

Anbefalinger til de folkevalgte

Deltakerne på folketoppmøtene i de ulike landene produserte 24 anbefalinger til norske og europeiske politikere. Blant hovedanbefalingene var:

  • mer informasjon om hvordan overvåkning og innsamling av informasjon foregår
  • mulighet for innsyn i lagret informasjon
  • åpenhet hos de som gjør denne innsamlingen
  • opprettelse av uavhengige kontrollorgan og internasjonalt regelverk
  • mer undervisning og opplæring om temaet i skolen

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling