Matproduksjon utgjør en stor andel av verdens klimagassutslipp. Å finne alternative metoder for matproduksjon er derfor et viktig klimatiltak. Et av disse alternativene går ut på å dyrke frem tradisjonelle landbruksprodukter som kjøtt, egg og melk i et laboratorium.

Slik produksjon er fortsatt utfordrende rent teknisk, men utviklingen går stadig fremover. Nylig fikk to produsenter i USA godkjenning til å selge kyllingprodukter som er fremstilt på laboratorium.

ARRIVAL-prosjektet

Cellebasert landbruk er utgangspunktet for det norske ARRIVAL-prosjektet (ARRIVAL of Cellular Agriculture-Enabling Biotechnology for Future Food Production), som ledes av Nofima.

I prosjektet skal det forskes på og utvikles nye produksjonsmetoder innen cellebasert landbruk, men også de samfunnsmessige, etiske og politiske sidene ved slik produksjon skal utforskes. Det er et mål at dyrkingen skal kunne skje bærekraftig, og f.eks. utnytte restråstoff og overskuddsvarme fra annen industri.

Det er mange spørsmål som vil være viktige å diskutere: Hvordan vil dette kunne påvirke arbeidsplasser og kompetanse i det eksisterende landbruket? Hvem vil være produsentene av mat i fremtiden? Vil forbrukerne akseptere denne nye formen for mat? Er denne formen for matproduksjon bedre når det kommer til dyrevelferd og klimautslipp?

Fremtidsanalyse av matproduksjon

Teknologirådets rolle i prosjektet er hovedsakelig knyttet til trend- og fremsynsanalyse. Vi skal blant annet identifisere viktige trender og utviklingstrekk knyttet til fremtidens matproduksjon. Disse trendene vil deretter brukes til å lage et fremsyns-kart, som vil danne utgangspunkt for samtaler om fremtiden. Her vil en bred gruppe interessenter involveres, slik at mange relevante grupper får delta i utformingen av politikkanbefalinger om cellebasert matproduksjon.

Om ARRIVAL

Partnerne er:

  • Nofima
  • Teknologirådet
  • Sintef Industri
  • Høgskolen i Østfold
  • Ruralis
  • Nortura AS
  • Norilia AS
  • TINE AS

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling