Pengene, slik vi kjenner dem, er i endring. Kontantbruken er historisk lav. De fleste pengene i omløp er nå kontopenger, skapt av bankene. Dette kan utfordre den reelle valgfriheten til å bruke kontanter, som er den mest inkluderende formen for penger vi har.

Samtidig utfordres både kontanter og tradisjonelle, elektroniske penger av helt nye former for privat utstedt valuta. På den ene siden kommer desentraliserte kryptovalutaer som Bitcoin, som ingen person eller bedrift har ansvar for. På den andre siden lanserer de store teknologiselskapene sine egne, interne pengeenheter. Dersom private valutaer får stor utbredelse, kan det utgjøre en trussel både mot muligheten til å drive tradisjonell pengepolitikk ved rentesetting og mot den finansielle stabiliteten i landet.

Norges Bank utreder, i likhet med et flertall av verdens sentralbanker, om og eventuelt hvordan sentralbanken selv bør utstede sine egen, elektroniske versjon av den norske kronen — direkte tilgjengelig for privatpersoner. En slik e-krone vil kunne bidra til beredskap, finansiell inkludering og velfungerende konkurranse i finansmarkedene. Samtidig vil den, avhengig av hvordan den utformes, kunne presse opp rentene på utlån, øke risikoen for «løp» mot bankene, og gjøre slutt på muligheten for anonyme betalinger.

Målet med dette prosjektet er å få i gang den politiske debatten om digitale sentralbankpenger, og bidra til at viktige prinsipper — som personvern — blir ivaretatt i en eventuell løsning.

Prosjektplan

  • Åpent møte om digitale sentralbankpenger (mai 2022)
  • Saken Forklart: Digitale sentralbankpenger (mai 2022)

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling