CO2-utslippene kuttes ikke raskt nok, og noen utslipp er svært krevende å kutte. Karbonfjerning er derfor nødvendig for å redusere global oppvarming. Dette er et viktig tema som Teknologirådet i et nytt prosjekt ønsker å bidra til å belyse.

Karbonfjerning (ofte kalt CDR) referer til teknologier, tilnærminger og løsninger som fjerner CO2 fra atmosfæren og lagrer det i produkter eller i geologiske, jordbaserte eller havreservoarer. Løsningene kan være både naturbaserte og industrielle, og omfatter alt fra planting av trær til havbasert CO2-fjerning og direkte fangst av CO2 fra luft.

Norge har viktige forutsetninger for karbonfjerning. Norge er langt fremme innenfor karbonfangst og -lagring, med en stor satsning på CO2-håndtering i Langskip-prosjektet.

Vi har gode muligheter for lagring av CO2 på sokkelen, omfattende skogs- og landbruksarealer, en lang kyst og store havområder. Dette kan gi muligheter til å utvikle karbonfjerning både for å nå nasjonale klimamål og til utvikling av bransjen internasjonalt.

For å samle inn synspunkter på karbonfjerning i Norge, bidrar Teknologirådet til å gjennomføre en innbyggerworkshop. Prosjektet koordineres av det danske teknologirådet og eies av Carbon Gap, en ideell organisasjon som jobber for karbonfjerning. Prosjektet skal utvikle veikart for karbonfjerning i Norge, Frankrike og De forente arabiske emirater, og fremme internasjonal styring og standarder for karbonfjerning.

Teknologirådet skal skrive en kortrapport om karbonfjerning. Klimafiksing var tema i Teknotrender for stortinget 2022. I den kommende rapporten vil vi vurdere følgende spørsmål:

  • Hva er ulike naturbaserte og industrielle løsninger for karbonfjerning?
  • Hvilke barrierer står i veien for karbonfjerning? Hva gjør andre land og hva gjør EU?
  • Hva er viktige spørsmål for Norge?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling