Kryptovaluta er et desentralisert og anonymt alternativ til tradisjonelle penger. De kan gjøre mellomledd som banker og meglere overflødige, samtidig som nye aktører og tjenester vokser frem, i til dels uregulerte markeder.

Kryptovaluta og andre kryptoeiendeler er på full fart inn i verdensøkonomien. På to år har verdien av kryptovaluta tidoblet seg til to tusen milliarder amerikanske dollar. Bare i Norge er det anslått at over 420 000 personer eier kryptovaluta verdt flere titalls milliarder kroner. Om utviklingen fortsetter, kan kryptoøkonomien endre verdens finansmarkeder.

Teknologirådet reiser i dette prosjektet spørsmålet om hva Norges kryptopolitikk skal være. Burde vi velge en mer offensiv tilnærming til kryptovaluta? Samtidig vil vi belyse risikoen knyttet til kriminell kryptoaktivitet, strømforbruk og finansiell stabilitet, og noen mulige politiske svar — herunder digitale sentralbankpenger.

Aktiviteter i prosjektet

Publikasjoner

Andre nettsaker

 

Møter

  • mars 2022 Teknogruppen på Stortinget: Kryptovaluta og digitale sentralbankpenger
  • mars 2022 Åpent nettmøte om kryptovaluta
  • april 2022 Åpen komitéhøring i Finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen

 

Foredrag

  • april 2022 Rådsmøte Teknologirådet
  • mars 2022 Åpent nettmøte om kryptovaluta
  • mars 2022 Teknokgruppen: Kryptovaluta og digitale sentralbankpenger

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling