En viktig del av Teknologirådets samfunnsoppdrag er å virke som en radar for Stortinget og øvrige myndigheter. Ofte vil teknologiskiftene eller utviklingstrekkene vi identifiserer for alvor gjøre seg gjeldende flere år inn i fremtiden. I 2022 var det annerledes. Det ble året da megatrendene kom dundrende inn i virkeligheten.

Årsrapporten vår kan du laste ned her: 

Rapport:

Teknologirådets årsrapport for 2022: Fremtiden er nå

Last ned

At Europa opplevde den varmeste sommeren på 500 år var bare ett av flere uttrykk for at vi nå står midt oppe i klimakrisen. 1,5 grader global oppvarming vil være en realitet om få år i stedet for tiår. “We are on a highway to climate hell”, erklærte FNs generalsekretær på klimatoppmøtet i Egypt.

Samtidig akselererte energiomleggingen som en konsekvens av Russlands angrepskrig mot Ukraina. For første gang bidrar sol og vind mer til elektrisitetsforsyningen i Europa enn naturgass eller kull, og med REPowerEU vil farten økes ytterligere.

Kraften i kunstig intelligens er en tredje trend som ble merkbar for svært mange i 2022. Med programmer som Dall-E og chat-GPT ble det mulig å skape unike bilder og originale tekster med utgangspunkt i enkle nøkkelord. Slik generativ kunstig intelligens vil endre både kunnskapssektoren, kreative bransjer og administrativt arbeid.

Nettopp grønn omstilling, kunstig intelligens og det nye arbeidslivet har stått sentralt i Teknologirådets arbeid det siste året.

Teknologirådets oppgave er å vurdere den teknologiske utviklingen og hva den kan bety for samfunnet. Vi mener at rådet samlet sett og i forhold til disponible ressurser har hatt høy måloppnåelse i 2022.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling