Omstilling står høyt på den politiske agendaen, og offentlig sektor er ikke unntatt. De neste årene vil eldrebølgen slå inn for alvor, med flere kronisk syke og relativt færre i arbeid. Samtidig vil bidragene fra olje og gass til statskassen avta. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan vi kan gjøre ting på nye måter for å beholde en bærekraftig velferdsstat.

Last ned rapporten nedenfor: 

Rapport:

Denne gangen er det personlig. Det digitale skiftet i offentlig sektor

Last ned

I denne rapporten skisserer vi hvordan teknologiutviklingen kan bidra til å endre offentlige tjenester på tre grunnleggende måter:

  • Deltakende innbyggere: Interaktiv teknologi som smarttelefonen og tingenes internett gjør at innbyggerne ikke bare benytter offentlige tjenester, men blir aktive og deltakende aktører i utformingen og leveransen av dem. Personer med kroniske lidelser kan for eksempel gjøre målinger selv, og på den måten få en bedre tjeneste samtidig som de avlaster helsetjenestene.
  • Persontilpassede tjenester: Nye offentlige data gir mer inngående kjennskap til hver innbygger og åpner for en offentlig tjenesteleveranse som er tilpasset den enkelte innbyggers unike behov. Eksempelvis kan smarte læremidler i skolen gi hver enkelt elev tilpasset undervisning og tettere oppfølging.
  • Forutseende institusjoner: Mer utstrakt bruk av dataanalyse i offentlige institusjoner dreier offentlig tjenester mot forebygging, og vekk fra reaksjon og utbedring i etterkant. Skatteetaten kan for eksempel gjennomføre målrettede kontroller ved å ta i bruk prediktive modeller som plukker ut skatteoppgaver med høy sannsynlighet for feil.

Digitalisering og datadrevne tjenester reiser også noen viktige spørsmål: Hvis innbyggerne skal levere tjenestene selv, vil de være villige til å betale like mye skatt? Brukes algoritmer for å tilby støtte og mulige valg, eller kan de bidra til å stigmatisere individer eller grupper i samfunnet? Hva kan vi overlate til maskinenes dømmekraft?

De nye mulighetene må vurderes opp mot våre ønsker for hvordan velferdsstaten skal utvikle seg i fremtiden. Den norske velferdsstaten er et velfungerende system og nyter høy tillit i befolkningen. Derfor er fallhøyden stor når vi står ved et digitalt veiskille. Kan det bli for personlig?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling