Koronakrisen endret reisemønsteret i norske byer over natten. Biltrafikken ble halvert, og kollektivtrafikken mistet 70-90 prosent av passasjerene. Hvordan vi velger å reise når samfunnet åpnes helt igjen, vil være avgjørende for hvilke byer vi får i fremtiden.

I denne rapporten gir vi en oversikt over 16 nye transportteknologier, og vurderer hvordan de vil påvirke byene.

Rapport:

Digitalt skifte for transport - 16 nye teknologier og hvordan de endrer byene

Last ned

Ny transportteknologi kan gi de største endringene for byene siden bilene ble sluppet fri. Elektrifisering er allerede i ferd med å gjøre transporten utslippsfri. Selvkjørende kjøretøy kan på sikt gjøre bilkjøring tryggere, billigere og lettere tilgjengelig. Mobilitetsapper gjør at transport i større grad kan kjøpes som en tjeneste. Delte kjøretøy og mikromobilitet kan frigjøre plass i byene.

Lanseringsmøtet for rapporten kan du se i opptak nedenfor:

Vi omtaler den nye bølgen av transportteknologier som et digitalt skifte, noe som innebærer at transporten nå kan settes i system og koordineres i digitale nettverk.

Ny transportteknologi medfører et retningsvalg for byutviklingen. Store arealer som i dag brukes til biltrafikk og parkering, kan tas i bruk på nye måter dersom flere tar i bruk delte kjøretøy og kollektivtransport. På den annen side kan teknologien føre til økt trafikk og arealkrevende byutvikling, ettersom selvkjørende biler og taxi-apper kan gjøre individuell bilkjøring mer tilgjengelig.

Ekspertgruppen for prosjektet:

  • Erling Dokk Holm, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet
  • Håvard Haarstad, Universitetet i Bergen og medlem av Teknologirådet
  • Lone Eirin Lervåg, SINTEF
  • Geir Malmedal, ENTUR
  • Rikke Amilde Seehuus, Forsvarets Forskningsinstitutt
  • Jørgen Aarhaug, Transportøkonomisk institutt

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling