Skal vi få til dette må vi i bruk de mulighetene teknologien gir. Med korona-krisen ble nettbasert og fleksibel læring i en hittil ukjent skala den nye normalen, og det i løpet av noen uker. Dette har gitt oss et godt utgangspunkt for neste steg: å etablere en norsk strømmetjeneste for kompetanseheving hvor vi kan lære det vi trenger, der vi er og når vi trenger det.

I denne rapporten argumenterer vi for at et system for livslang læring må gi muligheter til alle, være arbeidsnært og behovsdrevet, ha fleksible tilbud og gi verdi til den enkelte gjennom god dokumentasjon. For å nå disse målene er det behov for et digitalt løft –en strømmetjeneste for læring.

Rapport:

En strømmetjeneste for læring - Et nytt målbilde for livslang læring i Norge

Last ned

En nasjonal læringsplattform vil gi en samlet inngang til tilbudene, fra en rekke ulike leverandører. På samme måte som Spotify gir enkel tilgang til mye ulik musikk, vil plattformen gjøre det lettere for den enkelte og virksomhetene å finne tilbud som er relevante. Kurs og utdanninger som er nettbaserte vil bidra til økt fleksibilitet slik at flere kan delta.

Myndighetene må derfor ta grep for å legge til rette for at alle tilbyderne får gode vilkår, arbeidsgiverne kan få dekket sine behov for kompetanseheving, og at den enkelte både får muligheten og ser verdien av og blir motivert til å delta i utdanning og læring.

Ekspertgruppen for prosjektet:

  • Marit Aursand, forskningssjef i avdeling for prosessteknologi ved Sintef Oceans og medlem av Teknologirådet
  • June M. Breivik, avdelingsdirektør for kunst, kultur og skole i Kulturtanken
  • Karsten Bråthen, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
  • Reidun Høllesli, Senior Vice President i Orkla IT og medlem av Teknologirådet
  • Trond Ingebretsen, stabsdirektør for digitalisering i Utdanningsdirektoratet
  • Johan Røed Steen, forsker ved Fafo
  • Elisabeth Ramstad, personalsjef i Direktoratet for økonomistyring

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling