«Teknologirådet spiller en viktig rådgivende rolle for Stortinget, og det er ikke noe som tyder på at denne rollen vil bli mindre over tid. Tvert imot går den teknologiske utviklingen stadig raskere, og vi har et økende behov for kvalifisert rådgivning», sa stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på Teknologirådets jubileumskonferanse på Stortinget 22. oktober 2019.

Teknologirådet har som oppgave å identifisere og debattere store teknologiutfordringer. Denne rapporten legger særlig vekt på det første, nemlig å identifisere teknologiutvikling som det er interessant for Stortinget å diskutere ved inngangen til et nytt år.

Rapport:

Ti teknotrender for Stortinget 2020

Last ned

Teknologien er en del av nesten alle større saker, enten det er det grønne skiftet, nasjonal transportplaner, helsenæringsmelding, kompetansereform, personvern eller bistand. De ti trendene som presenteres her, kan selvsagt ikke dekke hele spekteret av saksområder der teknologi blir viktig det neste året.

Vi har lagt vekt på å dekke noen temaer som kan fortjene mer oppmerksomhet, og som berører viktige spørsmål som klima, demokratiutvikling og verdiskapning i privat og offentlig sektor.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling