Denne rapporten har bidrag fra 17 medlemmer av det internasjonale EPTA-nettverket, og gir en oppdatert oversikt over teknologi i eldreomsorgen. Den gir et overblikk over dagens situasjon for omosorgsteknologi i EPTA-landene, viser utfordringene med implementering av slik teknologi, og gir eksempler på løsninger og beste praksis. Rapporten tar også for seg fremtidsperspektiver og politiske implikasjoner, alt fra etiske spørsmål til sysselsetting, opplæring og juridiske forhold.

Bakgrunnen for rapporten er økende utfordringer i forbindelse med en aldrende befolkning. På verdensbasis anslås andelen av befolkningen på 80 år eller mer å bli mer enn tredoblet mellom 2017 og 2050, med en tilsvarende økning i Europa. For å forbedre – eller bare opprettholde – velferden, vil det bli nødvendig med store endringer, inkludert ny teknologi og innovasjon i eldreomsorgen.

Målet med årets rapport er å presentere  bruken av teknologi og sosiale innovasjoner i eldreomsorgen i dag, beskrive ulike politiske initiativer, og diskutere samfunnsmessige konsekvenser og fremtidsperspektiver.

Rapport:

EPTA report 2019: Technologies in care for older people

Last ned

Medlemmene i EPTA – European Parliamentary Technology Assessment Network – gir råd til sine respektive parlamenter om mulige sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser av ny vitenskap og teknologi. Til den årlige EPTA-konferansen lager medlemmene en rapport om ulike temaer som angår forholdet mellom teknologisk endring, samfunn, økonomi og politikk.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling