I dag har rundt 80 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles innen 2040. Demens er en stor påkjenning og utfordring både for den som rammes, de pårørende, helse- og omsorgstjenestene og samfunnet. Kognitiv svikt og demens medfører utstrakt bruk av helse- og omsorgstjenester, og vil utgjøre en økende samfunnsutfordring i årene fremover.

I denne rapporten beskriver vi utviklingstrekk frem mot 2035 som vi kan være ganske sikre på, noen utviklingstrekk som er mer usikre, og har utarbeidet tre scenarioer for hvordan fremtidens demensomsorg kan arte seg: Omsorgsdugnad, På egne premisser og Trygge rammer.

Rapport:

Scenarioer for demensomsorg i 2035 - sammen, med eller på?

Last ned

 

Teknologi i demensomsorgen i 2035

Kunstig intelligens, digitalisering og ny teknologi er på vei i full fart inn i helse- og omsorgsektoren og vil kunne ha en stor betydning for demens som sykdom og for demensomsorgen. Noen eksempler er mulighet for tidlig diagnostisering, beslutningsstøtte, utsettelse av sykdommens progresjon, individuelt tilpasset oppfølging, bedre ressursbruk i tjenestene og overvåking av sykdommen.

Scenarioene er utgangspunkt for en workshop den 17. oktober 2019, hvor vi blant annet diskuterer: Er det grei tå ta i bruk roboter i demensomsorgen? Skal det være valgfritt å bruke teknologi? Og vil teknologien gjøre personer med demens mer eller mindre isolerte?

Hvorfor scenarioer?

Hensikten med scenarioer er å skape bevissthet rundt de valgene vi kan gjøre i dag for å være best mulig forberedt på fremtiden. Scenarioene er ikke et forsøk på å spå fremtiden, men skal være et utgangspunkt for å diskutere de valgene vi står overfor i dag og fremtidens politikk på helse- og omsorgsfeltet.

– Er de kommunale helse- og omsorgstjenestene klare for å møte behovene scenarioene beskriver? Hva er handlingsrommet, og hva er de viktigste spørsmålene som må adresseres av politikere i fremtiden?

Denne rapporten er utarbeidet av Teknologirådet i forbindelse med prosjektet Assisted Living.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling