I mars 2019 kom en bit av fremtiden til Norge, da de første el-sparkesyklene til utleie ble satt ut i Oslo. Tilbudet ble raskt omfavnet av norske forbrukere, og i løpet av 2021 var Bergen og Oslo de to byene i verden med flest el-sparkesykler per innbygger.

Selv om de nye kjøretøyene var populære blant mange, var de også kontroversielle grunnet utfordringer med sikkerhet og plassbruk. I en meningsmåling utført av Norstat for Teknologirådet i desember 2021, svarte 57 prosent at de var negative til utleie av elektriske sparkesykler. Selv om mange av de vi spurte var negative, svarte de fleste at de heller vil ha bedre regulering enn forbud på utleie.

Ny transportteknologi kan medføre bedre tilbud for brukere og bidra til å nå mål om nullvekst i biltrafikken, men det gir også noen utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet og rettferdig fordeling. Når politikerne skal ta beslutninger om fremtiden, er det viktig å vite hva innbyggere mener. Denne rapporten skal være et bidrag til det.

Rapport:

Holdninger til ny transportteknologi

Last ned

I denne rapporten presenterer vi diskusjoner og innspill til fremtidens transport, fordelt på fem viktige temaer:

  • El-sparkesykler
  • Selvkjørende biler
  • Satellittbasert veiprising
  • Transport-apper
  • Smarte byer

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ