Temaene er diskutert i fokusgrupper med innbyggere fra hele landet, og supplert med en landsdekkende meningsmåling med 1000 respondenter. I tillegg viser vi eksempler på tiltak fra andre land, og forklarer de ulike teknologiene som driver utviklingen.

Rapport:

Holdninger til ny transportteknologi

Last ned

Vi tar opp fem viktige temaer:

  • Selvkjørende biler: Flere mener at selvkjørende biler vil trengs for å finansiere fremtidens kollektivtransport, men mange er skeptiske til sikkerheten – og seks av ti ville ikke sittet på med en selvkjørende bil.
  • Satellittbasert veiprising: 59 prosent er positive til å ta i bruk satellittbasert veiprising som et alternativ til bompenger, men de er bekymret for overvåking og for at det skal bli dyrere.
  • Transport-apper: Nye mobil-apper kan brukes til å koble sammen flere reisealternativer, som å bestille tog, taxi, bildeling og el-sparkesykkel via én og samme app. 7 av 10 spurte ønsker seg en slik app – og ønsker at den skal gjelde hele landet.
  • Smarte byer: Mange er villige til å dele informasjon om hvordan de reiser, dersom det kan gi et bedre transporttilbud. Men det er avgjørende hvem som får dataene: bare to av ti vil dele data med et internasjonalt teknologiselskap, mens halvparten vil dele data med kommunen eller det lokale kollektivselskapet.
  • El-sparkesykler: 57 prosent er negative til utleie av elektriske sparkesykler, men de fleste vil heller ha bedre regulering enn forbud.

Ny transportteknologi kan gi bedre tilbud for brukere og bidra til å nå mål om nullvekst i biltrafikken, men det gir også noen utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet og rettferdig fordeling. Når politikerne skal ta beslutninger om fremtiden, er det viktig å vite hva innbyggere mener. Denne rapporten skal være et bidrag til det.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling