Med denne rapporten ønsker vi å sette søkelys på hvordan overvåkingsøkonomien og sporing på internett har inntatt offentlig sektor. Gjennom å bruke gratis tilgjengelige verktøy fra de store internettselskapene, inviterer offentlige nettsteder kommersielle aktører inn i de innerste sfærene av våre liv.

Denne utviklingen er problematisk fordi offentlige tjenester kommer tett på oss og våre privatliv, og det ikke finnes noen alternative tjenestetilbydere. Offentlig sektor bør derfor ta et særlig ansvar for å ikke dele data om oss med kommersielle aktører.

Kommersiell sporing i offentlig sektor

Last ned

Vi har ved hjelp av verktøyet Blacklight undersøkt hvordan 41 offentlige virksomheter – statlige og kommunale – sporer sine nettbrukere. Hele 38 av de 41 deler data om sine brukere med kommersielle aktører.

Rapporten forklarer ulike vanlige teknikker for sporing av nettbrukere:

  • Informasjonskapsler, sporingsbilder og digitale fingeravtrykk
  • Opptak av nettsidebesøk og tastelogging
  • Google og Facebooks egne, svært utbredte sporingsverktøy

 

Rapporten har tre forslag til tiltak:

  1. Minimer datainnsamling og gi bedre informasjon
  2. Betal med penger, ikke data
  3. Forby mikromålretting

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling