– Oljeprisene synker dramatisk, og oljeavhengighet gjør Norge dårlig rustet til å takle omstillingen som må til. Innstrammingstiltak slår feil, politikken innrettes kortsiktig, og tradisjonelle fellesskapsløsninger svekkes. Europa klarer ikke håndtere nye flyttestrømmer fra sør. Landene er dårlig forberedt og makter ikke å integrere ny grupper. Resultatet blir sosial uro.

Dette 30 år gamle fremtidsbildet ble formulert av en gruppe unge forskere i 1986. Scenariet kalt ”Forvitring” var det dystreste av tre mulige fremtidsbilder av Norge 16 år frem i tid, i år 2000. I 2016 virker scenariene mer aktuelle enn noen gang. Hør historien om Norges mest toneangivende fremtidsprosjekt – Scenarier 2000, og bli med på debatten om hvordan vi kan tenke bedre om fremtiden i dag .

Kan en ny nasjonal scenarieprosess gjøre Norge bedre rustet til å håndtere nye utfordringer? Og bør regjeringen inkludere scenarietenkning i Perspektivmeldingen 2017 – Norges viktigste fremtidsanalyse? Hva er scenarietenkningens muligheter, og hvor ligger fallgruvene?

Tid: Onsdag 1. juni kl. 13:30–16:00 (Kaffe og registerering fra kl. 13.00)

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3 i Oslo. Rom: Forstanderskapssalen

Program:

Fremtiden 2016 – en statusrapport
Åke Refsdal Moe, Prosjektleder i Teknologirådet

Scenarier 2000: Viktige erfaringer, aktuelle i dag?
Terje Osmundsen, konserndirektør i Scatec Solar. Var prosjektleder for Scenarier 2000

Økonomiske modeller, global endring og nasjonale scenarier. Har Scenarier 2000 relevans i dag?
Knut N. Kjær, leder Trient Asset Management AS. Var i prosjektgruppen for Scenarier 2000

Kommentarer:
Sigrun Aasland, Fagsjef i Agenda.
Villeman Vinje, Samfunnsøkonom, Civita

Plenumsdebatt:
Hvordan kan vi tenke bedre om fremtiden?
Ordstyrer: Tore Tennøe, Direktør i Teknologirådet

Møtet er gratis, og arrangeres av Forskningsrådet og Teknologirådet.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling