Gjennombrudd for selvkjørende taxier

Waymo startet som et hemmelig prosjekt i Google for 15 år siden, og har så langt kjørt 11,4 millioner kilometer uten sikkerhetssjåfør. I 2023 fraktet selskapet over 700 000 betalende kunder i USA og utvider nå til flere byer og begynner å kjøre på motorveien i tillegg til saktegående bytrafikk.

Også i Norge er robottaxier på vei. De neste to årene skal Ruter gjennomføre et av de mest avanserte selvkjørende-forsøkene i Europa, i Groruddalen i Oslo. Fem elektriske SUV-er skal kjøre autonomt i hastigheter opptil 90 km/t, i første omgang med sikkerhetssjåfør i bilen. På sikt vil Ruter oppskalere til 15–20 biler, og starte ubemannet testing. Forsøket er et ledd i Ruters ambisjon om å erstatte behovet for privatbil i Oslo-området innen 2030, ved hjelp av 10–15.000 selvkjørende kjøretøy som skal supplere det rutegående kollektivtilbudet.

Det er ikke bare taxier og busser som blir førerløse. Norge ligger langt fremme i utviklingen av autonome skip og ferger, som kan flytte gods- og passasjertransport fra land til vann. Selvkjørende roboter for varelevering testes aktivt i flere land, og kan dukke opp på norske fortau i året som kommer.

En person holder opp en plakat med teksten "we demand human operators" under en demonstrasjon mot robottaxier i New York
Foto: Teamsters Union (teamster.org)

Omstridte veivalg

EU-kommisjonen anslår at 25.000 liv kan spares i Europa ved hjelp av selvkjørende teknologi innen 2038. Sikkerheten er likevel et omstridt spørsmål. I oktober 2023 ble en kvinne i San Francisco påkjørt av en menneskestyrt bil, og deretter truffet av en taxi fra Cruise, et selskap som nettopp hadde fått lisens til å operere i hele California. Etter den livstruende ulykken, har Cruise satt all drift på pause inntil videre. Også privat bruk har medført risiko. Tesla ble nylig tvunget til å tilbakekalle to millioner biler for oppdatering av autopilot-funksjonen, som har vært i bruk ved 736 kollisjoner med 17 dødsfall.

Modellberegninger tyder på at frislipp av selvkjørende taxier vil kunne gi drastisk økt trafikk. Men teknologien kan også bidra til å redusere antall biler på veiene, dersom den brukes til deling og samkjøring.

Førerløs godstransport er også under utvikling. Et lovforslag i California som skulle forby tungtransport uten sjåfør ble først vedtatt og deretter avfeid. Guvernør Gavin Newsom la ned veto, til store protester fra fagforeninger, som hevder at flere hundre tusen arbeidsplasser er truet.

Spørsmål for 2024

Skal norske veier åpnes for robottaxier?

I dag kan selvkjørende kjøretøy brukes i Norge via en utprøvingslov, som gir unntak fra føreransvaret i Veitrafikkloven. FN har kommet med lovverk for teknisk godkjenning av autopilot i privatbiler, og nytt EU-lovverk vil åpne for salg av fullstendig selvkjørende taxier og busser. Statens Vegvesen er ansvarlig for å tilpasse det internasjonale lovverket til norske forhold, men det kan bli opp til politikerne å bestemme hvordan bruken skal se ut i Norge.

Statens vegvesen kommer i vår med en nasjonal strategi for automatisert transport som regjeringen må ta stilling til. Den vil ta for seg både fysisk og digital sikkerhet, og vil også peke på hvilke tilpasninger som trengs i lovverket og infrastruktur.

Skal teknologien forbeholdes kollektiv-selskapene?

I USA satser de mest avanserte teknologiselskapene på taxitjenester. I Norge har kollektivselskapene tatt ledelsen når det kommer til å prøve ut teknologien.

Dersom politikerne åpner for allmenn bruk av selvkjørende kjøretøy i Norge, må de også ta stilling til om private aktører skal få lov til å levere tjenester. Det kan også bli nødvendig å vurdere hvorvidt fleksible kollektivtjenester skal kunne konkurrere mot taxier.

Hvem skal bestemme over gatene?

Selvkjørende transport vil innebære en endring i trafikkbildet. I San Francisco har bystyret uttalt at de har blitt overkjørt av reguleringer på delstatsnivå, og ikke hatt anledning til å bestemme selv hvordan byen skal brukes.

Med en så omveltende teknologi, vil det være viktig at lokale myndigheter får anledning til å bestemme hvordan gatene og veiene skal brukes. I tillegg blir det viktig med mekanismer for å håndheve og føre tilsyn. I USA har brannvesenet opplevd utfordringer med å dirigere selvkjørende biler, og politiet har manglet myndighet til å bøtelegge førerløse biler.

 

Denne artikkelen er hentet fra rapporten Teknotrender for Stortinget 2024.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling