Det finnes mange måter å spore oss på. De mest tradisjonelle metodene er bygd opp rundt bruk av nettlesere på en pc. Etter hvert som vår internettbruk har utvidet seg til flere plattformer, følger overvåkingsteknologien etter. Smarttelefoner og apper har gitt nye muligheter for sporing. At vi bærer med oss telefonene hele dagen gir også muligheter for at nye typer data, som posisjon, kan samles inn. Trender som tingenes internett og kroppsnær teknologi vil bidra til økende datainnsamling om oss og våre omgivelser.

Sporing på nettsider

Når du besøker ulike nettsider, blir aktiviteten din som regel alltid sporet, enten av de som eier siden, selskaper som leverer analysetjenester, eller annonsører.

Informasjonskapsler, eller «cookies», er den mest utbredte formen for sporing på nett. Når vi besøker en nettside legges det via nettleseren igjen en liten kode på maskinen vår som gjør den gjenkjennelig ved et senere besøk på den samme siden. Filen sørger for at eieren får informasjon om hva du som bruker foretar deg på sidene.

I tillegg til informasjonskapsler brukes ofte såkalte sporingsbilder, eller «web beacons», for å innhente ytterligere informasjon. Sporingsbilder er som regel en usynlig bildefil som plasseres på nettsider, enten for å hente inn informasjon eller for å plassere ut informasjonskapsler. De er også vanlige å bruke i nyhetsbrev for å analysere brukeratferd.

En IP-adresse er en identifikator for en enhet (for eksempel en pc eller et nettbrett) i et nettverk. Når en bruker besøker et nettsted, kan IP-adressen gi informasjon om for eksempel brukerens posisjon. Dersom brukeren har en fast IP-adresse, vil det være mulig å følge den samme brukeren over tid.

Et digitalt fingeravtrykk er sammensatt av flere elementer, og kan gi svært detaljert informasjon om en bruker. Fingeravtrykket kan være sammensatt av informasjon som IP-adresse, hvilken programvare som brukes, innstillinger som språkvalg, og informasjon om elektronikken i enheten som brukes.

Innloggede løsninger

Mange internettselskaper tilbyr tjenestene sine gjennom innloggede tjenester. En slik løsning gir enda mer presis informasjon om brukeren, særlig hvis brukerne er kontinuerlig innlogget mens de beveger seg fra tjeneste til tjeneste og fra enhet til enhet. Såkalt «single sign-on» gjør at du kan bruke innlogging fra for eksempel Facebook på mange forskjellige tjenester. Schibsteds SPiD er et annet eksempel på slik innlogging.

Ved å samle data på tvers av tjenester som bruker samme innloggingsløsning, får aktørene større kontroll over brukerdata enn de ville ha fått ved sporing via informasjonskapsler eller IP-adresser.

Sporing på mobil

Vi bruker mobiltelefonen til stadig flere ting, noe som gjør at mange aktører ønsker å spore brukerne sine via deres mobilbruk. Posisjon har blitt særlig viktig å følge med på, og mange tjenester får nå innarbeidet funksjonalitet som drar nytte av mulighetene ved smarttelefoner. Som Schibsted sier i sin Future Report: hvor du er, er en indikator på hvem du er.

Smarttelefonen har på mange måter blitt sentralen for mye ny teknologi. Kroppsnær teknologi, som klokker eller aktivitetsarmbånd, kobles til smarttelefonen. Det samme gjør vi med smarte ting i hjemmet, som bilen eller termostaten vår. Denne sammenkoblingen gjør at de største aktørene, som Apple eller Google, får tilgang til en stadig større del av livene våre.

Annonse-ID: Både Apple og Google utstyrer smarttelefon-brukerne sine med en unik ID til annonseringsformål. Denne ID-en gir detaljert informasjon om alt brukerne foretar seg, for eksempel når de bruker en iPhone eller Android-telefon. Informasjonen kan brukes av eieren av operativsystemet, men også app-utviklere kan få tilgang til identiteten og samle informasjon om brukeren på denne måten. Hos begge kan man velge å skru av annonse-ID, eller å resette den.

Sporing via apper: Sporing via apper på mobiltelefoner kan gi svært mye informasjon. Dette kan skje ved at brukeren er kontinuerlig innlogget på tjenesten, eller ved at vilkårene brukerne samtykker i for å bruke tjenesten gir app-utviklerne tilgang til en rekke av telefonens funksjoner, og dermed informasjon om for eksempel brukerens posisjon og aktiviteter.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling