Økende aktivitet i Arktis gjør det viktig å bedre den norske miljøovervåkningen og redningsberedskapen i nord. Ubemannede fly kan være en del av løsningen, og gi høye gevinster og lav risiko. Dette er viktige budskap i Teknologirådets rapport «Droner i Arktis» som ble publisert høsten 2014.

Droner en mulig vekstnæring

Med bakgrunn i Teknologirådets rapport tok Eirik Sivertsen, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, initiativ til konferansen «Droner i Nord» i januar.

– Anvendelsesområdet for ubemannede fartøy som droner er veldig stort, og vi er i startfasen av utviklingen av denne teknologien. Ved å samarbeide kan vi posisjonere Norge internasjonalt, skape bevissthet rundt mulighetene som finnes og ikke minst bidra til at det etableres nye arbeidsplasser og ny industri, uttaler Eirik Sivertsen til Stortinget.no. Blant konferansedeltakerne var representanter for Luftfartstilsynet, Hovedredningssentralen, Politiet, Kystvakten, Maritime Robotics, ConocoPhillips og Statoil.

Må samle kreftene for å lykkes

Prosjektleder Åke Refsdal Moe i Teknologirådet presenterte rapporten «Droner i Arktis». Han trakk blant annet frem at droner bør være en nasjonal fellesresurs i klimaovervåking, oljevernberedskap og søk og redningstjeneste, og at det bør opprettes permanente norske testområder for sivile droner i nord. – Norge ligger langt fremme når det gjelder droneteknologi, men det er viktig at ekspertmiljøene møtes og samarbeider for å beholde forspranget og utnytte mulighetene teknologien gir oss, sier Refsdal Moe.

Konferansedeltakerne fikk også høre innlegg fra representanter for Andøya Space Center, Northern Research Institute – NORUT, og det nyopprettede Arktisk senter for ubemannede fly (ASUF).

LAST NED RAPPORTEN HER Fra rådet til tinget: Droner i nord

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling