Deltakere fra 16 land kom til Ålesund for å utveksle erfaringer om sentrale teknologiprosjekter og -temaer. Anledningen var møte i EPTA – European Parliamentary Technology Assessment network, hvor Teknologirådet i år har presidentskapet. Nettverket består av organisasjoner som gir parlamentene i sine hjemland råd i viktige teknologispørsmål.

De mest avgjørende teknologitrendene

Et viktig mål med møtet i Ålesund var å lære av hverandre. De mest aktuelle prosjektene akkurat nå ble presentert:

Intim teknologi

Nederlandske Frans Brom la frem en fersk rapport om intim teknologi, som tar for seg hvordan pulsarmbånd, Big Data, Facebook, cohclea-implantater og smartklokker kommer oss stadig tettere inn på livet, og hvilke konsekvenser det kan få. Teknologirådet har denne uken skrevet et debattinnlegg om intim teknologi i Dagens Næringsliv, hvor vi bl.a. viser til denne rapporten.

Nanoproduksjon

Timothy M. Persons fra den amerikanske kongressens General Accountability Office (GAO) fortalte at deres nylige ekspertrapport vurderer nanoproduksjon som en global megatrend som kan bli like stor som, eller større enn, den digitale revolusjonen. Teknologirådet har skrevet en nyhetsartikkel om denne rapporten

Big data

Persons fortalte også om satsningen på big data, og hvordan man eksempelvis kan skanne store mengder data for å finne potensiell risiko for feil og korrupsjon i revisjon og lettere velge ut hva som bør undersøkes nærmere.

Engelske Parliamentary Office of Science and Technology (POST) har gjort et prosjekt om sosiale medier og store data i forbindelse med valg og meningsmålinger, kommersiell bruk og sikkerhet, og sett nærmere på hva dette har å bety for personvernet. POST planlegger også et nytt, stort prosjekt om Big data.

Digital risiko

Parlamentsmedlem Anne-Yvonne le Dain presenterte de foreløpige resultatene fra et prosjekt om digital risiko som franske Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) jobber med. Rapporten blir offentliggjort til høsten.

Grønn energi

Tyske «Energiwende» er en ambisiøs politisk satsning på fornybar energi, særlig elektrisitet, fortalte Reinhard Grünwald. Energikonsumet skal ned, andelen fornybar energi skal opp, og kjernekraft skal fases ut innen 2022. Den tyske Forbundsdagens Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag ( TAB) har jobbet med energiteknologi i en årrekke, og jobber for tiden med ett prosjekt om moderne kraftnett og ett om kjernekraft.

Smart politi

Tore Tennøe presenterte Teknologirådets arbeid med teknologi i politiet. Vi lanserer innen kort tid den første av tre rapporter som tar for seg hvordan politiet kan dra nytte av informasjons- og teknologirevolusjonen, samtidig som denne bruken veies opp mot åpenhet og personvern.

– Teknologiutviklingen som blir avgjørende for samfunnet fremover, skjer i stor grad utenfor Norges grenser. Vi er ikke alene om å møte disse utfordringene, og det er nyttig å samles for lære om hvilke temaer våre kollegaer i Europa og USA er aller mest opptatt av og hvordan de jobber med dem, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Vestlandsk gründervirksomhet og global spisskompetanse

Delegasjonen la også turen om Norsk Maritimt Kompetansesenter. De utenlandske teknologiekspertene ble presentert for spisskompetanse innen maritim og marin forskning og teknologiutvikling.

– Koblingen av forskning og næringsutvikling de får til her, er svært spennende. For Teknologirådet som i lengre tid har jobbet med ubemannede droner, var det spesielt spennende å høre om hvordan Rolls-Royce ser for seg en fremtid med ubemannede skip, sier Tennøe.

Deltakerne fikk også prøve de svært avanserte og naturtro simulatorene som brukes til å trene offshore-medarbeidere i krisehåndtering, feil og ekstremvær. Mer enn én satte sjøbein og følte at gulvet gynget på broen i simulatoren, selv om det eneste som beveget seg, var horisonten på den 360 graders skjermen som omga dem.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling