Vi involverer både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk i vårt arbeid, og skal fremme en bred offentlig debatt om teknologiutviklingen.

Teknologirådet ble opprettet i 1999, etter initiativ fra Stortinget. Teknologirådet er formelt uavhengig, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Rådet har 15 medlemmer med stor bredde i kompetanse og bakgrunn. Det ledes av Siri Hatlen, og møtes 5–6 ganger i året. Rådet tar bl.a. stilling til hvilke prosjekter Teknologirådet skal jobbe med.

Prosjektene ledes og gjennomføres av sekretariatet. Det har åtte ansatte, og ledes av direktør Tore Tennøe. Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret.

Her kan du laste ned og lese Teknologirådets strategi 2016 – 2019:

Rapport:

Teknologirådets strategi 2016-2019

Last ned

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling