Søknadsfristen på stillingen var 10. august, og prosessen er nå avsluttet.

Teknologirådet jobber for tiden blant annet med kunstig intelligens og helse, fremtidsanalyse, arbeidsliv og livslang læring, og er i oppstarten av nye prosjekter innen klima og grønn omstilling.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede prosjekter og ekspertgrupper som vurderer og gir anbefalinger om muligheter og konsekvenser av ny teknologi for det norske samfunnet
 • gjøre analyser og skrive rapporter
 • være oppdatert på relevante fagfelt og trender
 • gjennomføre involveringsprosesser som gir innspill fra folk flest og berørte parter
 • legge fram anbefalingene våre for Stortinget, øvrige myndigheter og andre interesserte
 • bidra til utviklingen av nye prosjekter
 • delta i internasjonale prosjekter og nettverk

Vi søker deg som

 • har mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innenfor teknologi, men andre relevante utdanninger kan også være aktuelle
 • har inngående kunnskap om politiske prosesser og samfunnsendringer
 • kan vise til dokumentert erfaring fra analyse og rapportskriving
 • er god til å formidle muntlig og skriftlig både på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • en fleksibel arbeidshverdag og mulighet til å opparbeide deg ekspertise på stadig nye temaer og fagfelt
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og smarte kollegaer
 • lønn etter avtale, innplassering som rådgiver/seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Om Teknologirådet

Teknologirådet ble opprettet i 1999 etter initiativ fra Stortinget. Rådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi, og bestemmer selv fritt hvilke prosjekter som skal gjennomføres. Virksomheten finansieres over Nærings- og fiskeridepartementets post i statsbudsjettet, mens Norges forskningsråd har det forvaltningsmessige og administrative tilsynsansvaret. For mer informasjon se teknologiradet.no.

Teknologirådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.Arbeidssted er Teknologirådets lokaler i Kongens gate 14 i Oslo.
Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova §25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Kontakt

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte direktør Tore Tennøe, mobil 91 71 62 06, eller senior prosjektleder Anne Siri Bekkelund, mobil 90 94 64 63.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ