Når oljeinntektene blir mindre, befolkningen blir stadig eldre og flere blir kronisk syke, hvordan skal vi ta vare på vår gode velferdsstat?

I vår rapport «Denne gangen er det personlig: Det digitale skiftet i offentlig sektor» viser vi til tre grunnleggende muligheter Norge bør ta tak i for å unngå at velferdsstaten blir dyrere eller dårligere.

  1. Deltakende innbyggere.
  2. Persontilpassede tjenester.
  3. Forutseende virksomheter.

Vi trekker frem eksempler fra ulike land og foreslår 15 politiske grep som kan gjøres i Norge.

Tid:  Onsdag 21. juni 12.00 til 13.00

Sted: Teknologirådets lokaler i Oslo sentrum, Kongens gate 14

Det vil bli lett servering fra klokka 11.45. Møtet er gratis.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling