Rapporten inneholder bidrag fra Teknologirådet og europeiske partnere i EPTA – European Parliamentary Technology Assessment Network.

Stor mobilitet og mye transport er et hovedtrekk ved moderne samfunn. God flyt av folk og varer er et gode for befolkningen og et konkurransefortrinn for næringslivet.

Rapporten «Routes to Sustainable Transport» påpeker en målkonflikt mellom slike goder og problemer som oppstår i form av ressursbruk og utslipp.

De politiske grepene som tas i forbindelse med disse utfordringene spenner over mange nivåer. Mest grunnleggende er hvordan man organiserer samfunnet for å redusere transportbehovet. Andre tiltak er overgang til andre transportformer, til mer effektive motorer, og til alternative drivstoff.

Rapport:

Routes to sustainable transport

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling