Teknologirådet har vurdert hvordan bruk av avgifter kan endre bilparkens sammensetning og dermed redusere klimagassutslippene. Ved normal utskiftningstakt vil cirka 65 prosent av personbilparken bli byttet ut innen 2020. De aller fleste nye bilene vil ha forbrenningsmotor.

Hovedpunktene i anbefalingene som er oversendt Stortinget:

  • Forbrenningsmotoren vil være viktigst for utslippsreduksjoner mot 2020. Potensialet for utslippsreduksjoner er stort, gitt at bilene som fases inn har vesentlig lavere utslipp enn de som fases ut.
  • Ny teknologi, som plug-in hybrider og elbiler med lang rekkevidde vil trolig ikke bidra med mer enn 5–10 prosent av det samlede nybilsalget innen 2020. Likevel bør støttesystemet videreutvikles, slik at ladbare biler kan konkurrere med biler med forbrenningsmotor. Vi vil trenge biler med ny teknologi og svært lave utslipp for å nå klimaforlikets mål og for å oppnå ytterligere utslippsreduksjoner.
  • Bruk av avgiftsvirkemidler for å omstille bilparken kan redusere provenyet. Norske myndigheter bør vurdere økt bruksbeskatning av bil for å dekke inn eventuelt provenytap.
  • Det bør derfor etableres en langsiktig plan for utslippskutt fra personbilparken. Det forventes rask teknologiutvikling de kommende årene. Virkemidler bør justeres hyppig og tilpasses utviklingen. Samtidig bør konsumenter og bilbransjen sikres forutsigbarhet. Planen bør forankres i Stortinget og dekke denne og de to neste stortingsperiodene.

Teknologirådet engasjerte følgende ekspertgruppe for prosjektet:

  • Erik Andresen, Bilimportørenes landsforening
  • Erik Figenbaum, Statens vegvesen
  • Kjetil Flugsrud, Statistisk sentralbyrå
  • Lasse Fridstrøm, Transportøkonomisk institutt
  • Randi Haakenaasen, Forsvarets forskningsinstitutt og medlem av Teknologirådet

 

LAST NED RAPPORTEN HER Råd til tinget: Klimakutt fra personbiler – hva kan teknologi bidra med innen 2020?

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling