Replikk publisert i Dag og tid 8. juli 2022

I Dag og tid 1. juli omtaler Jon Hustad energi- og klimarapporten fra J.P. Morgan, som gir inntrykk av at mange klimaløsninger, inkludert hydrogen, er tilnærmet umulige å sette ut i livet. Men rapporten tar ikke høyde for teknologi- og næringsutviklingen. I en kortrapport om hydrogen har Teknologirådet beskrevet muligheter, status i dag og politiske spørsmål for Norge. Vi vil trekke frem:

  1. Hydrogen er en av få gode løsninger

Mange industriutslipp kan ikke elektrifiseres bort. Det gjelder gjødselproduksjon, hvor hydrogen brukes kjemisk, og flere industriprosesser som krever høy varme. Her finnes få gode løsninger, men hydrogen er én. Innen skipstransport vil også batterier bli veldig tungt, og hydrogen (kanskje i form av ammoniakk) kan være en billigere løsning.

Hustad påpeker rett at det er mange utfordringer igjen før hydrogen kan bli en stor del av energisystemet, som energitap, fangstrate for CO2, og trygg transport og bruk. Men utfordringene gjelder lønnsomheten, og ikke den teknologiske muligheten.

CO2-prisen vil stige, og industribedrifter vil utvikle teknologien og lage den på samlebånd. Først vil det bli lønnsomt i de mest ekstreme tilfellene, som gjødselproduksjon (Yara bygger nå et demonstrasjonsanlegg), men senere også i andre industrier og transport. På samme måte som de første elbilmodellene aldri ville tatt over hele bilparken, kan vi ikke dømme hydrogen basert på teknologien som finnes i dag.

  1. Blått hydrogen kan produseres med lite utslipp

Rapporten påstår at å lage blått hydrogen fra naturgass har mer klimautslipp enn å brenne gassen direkte. Men dette bygger på en amerikansk analyse som er både utdatert og ikke relevant. Analysen baserer seg på høye naturgasslekkasjer, lav CO2-fangstrate, og bruk av fossil strøm i fangstanlegget. Ingen av disse premissene er gyldige for forslag om produksjon i Norge.

  1. Grønt hydrogen har en fremtid

Grønt hydrogen er en energibærer som kan produseres på ett tidspunkt, og brukes på et annet, i motsetning til strøm. Ved å omforme fornybar strøm til hydrogen, får vi energi som kan lagres, transporteres og brukes, med veldig lav vekt.

Produksjon av grønt hydrogen vil bruke mye fornybar strøm, men Europas planer for utbygging av sol- og vindkraft innebærer perioder med overflod av fornybar strøm. Når prisen på strøm svinger mellom 5 og 100 øre, så kan produksjon av hydrogen være fornuftig, selv om mye energi går tapt.

  1. Fremtiden er utslippsfri – uansett

Et gjennomgangstema i J.P. Morgan-rapporten er å sette klimaløsningene opp mot dagens situasjon. Men dette er en farlig felle. Verden må bli utslippsfri, fordi alternativet er så katastrofale og dyre klimaforandringer at det er vanskelig engang å beregne dem. Batterier og hydrogen er ikke alternativer til fossilt drivstoff, de er alternativer til ikke å ha drivstoff i det hele tatt.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ