Deltakerne velges ut fra sin ekspertise, enten den er faglig eller basert på erfaring.

Eksperter kan omfatte både fagekspertise som forskere og akademikere, og personer med erfaringsbasert ekspertise, for eksempel funksjonshemmede.

Teknologirådets ekspertgrupper er alltid bredt sammensatt. Deltakerne kommer fra ulike institusjoner og fagmiljø, og har vanligvis ulik faglig tilknytning til temaet.

En ekspertgruppe møtes normalt 4 – 6 ganger i løpet av et prosjekt. Fra første til siste møte kan det ta fra 4 til 12 mnd.

Resultatet fra en ekspertgruppes arbeid kan være enten en rapport om et bestemt tema, som Teknologirådets rapport om Fremtidens lakseoppdrett, et politikkinnspill fra Teknologirådet til Stortinget, som i prosjektet Pasienten på nett, eller scenarier som i prosjektet Fremtidens alderdom.

Teknologirådet bruker ekspertgrupper i alle våre prosjekter. I en del prosjekter bruker vi bare ekspertgrupper, mens vi i andre prosjekter kombinerer ekspertgrupper med andre metoder.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling