Teknologirådet bruker en rekke ulike arbeidsformer i prosjektene våre. Valg av arbeidsform avhenger hovedsakelig av to forhold:

Hvem har aktuell kunnskap og innsikt prosjektet kan dra nytte av?

 • Eksperter?
 • Representanter for interessegrupper?
 • Ikke-organiserte borgere?
 • En blanding av disse tre gruppene?

Hva er deltakernes oppgave?

 • Skal de komme med anbefalinger i en konkret, politisk aktuell sak – for eksempel om regjeringens forslag om en personlig internettportal for alle norske borgere?
 • Skal de forsøke å si noe om fremtidige muligheter og utfordringer knyttet til teknologi innenfor et tema, som ’Trafikken i år 2020’?
 • Skal de analysere et bredere, politisk aktuelt tema, som ’Bærekraftig innovasjon’?
Rapport:

Samfunnsdialog om forskning og teknologi

Last ned

Fleksible metoder

Vi har hittil brukt fem hovedtyper av metoder i prosjektene våre:

 1. Ekspertgrupper
 2. Lekfolkskonferanser
 3. Scenarieverksted
 4. Fokusgrupper
 5. Høringer

Disse metodene er fleksible, og kan tilpasses hvert enkelt prosjekt. Utfordringen er å velge metode og tilpasse den slik at deltakerne får et godt utgangspunkt til å svare på oppgaven vi gir dem.

Våre prosjekter kan handle om teknologivurdering eller om teknologiske fremsyn, som kombinerer ulike metoder.

Metodebeskrivelse

Vi har beskrevet hver av disse metodene ut fra:

 • Hvem som deltar
 • Hvorfor disse deltakerne er kvalifiserte til oppgaven
 • Hva vi ønsker å oppnå ved å la deltakerne diskutere problemstillingen

For hver metode har vi eksempler på prosjekter hvor Teknologirådet har brukt denne metoden.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling