Teknologirådet bruker en rekke ulike arbeidsformer i prosjektene våre. Valg av arbeidsform avhenger hovedsakelig av to forhold:

Hvem har aktuell kunnskap og innsikt prosjektet kan dra nytte av?

 • Eksperter?
 • Representanter for interessegrupper?
 • Ikke-organiserte borgere?
 • En blanding av disse tre gruppene?

Hva er deltakernes oppgave?

 • Skal de komme med anbefalinger i en konkret, politisk aktuell sak – for eksempel om regjeringens forslag om en personlig internettportal for alle norske borgere?
 • Skal de forsøke å si noe om fremtidige muligheter og utfordringer knyttet til teknologi innenfor et tema, som ’Trafikken i år 2020’?
 • Skal de analysere et bredere, politisk aktuelt tema, som ’Bærekraftig innovasjon’?
Rapport:

Samfunnsdialog om forskning og teknologi

Last ned

Fleksible metoder

Vi har hittil brukt fem hovedtyper av metoder i prosjektene våre:

 1. Ekspertgrupper
 2. Lekfolkskonferanser
 3. Scenarieverksted
 4. Fokusgrupper
 5. Høringer

Disse metodene er fleksible, og kan tilpasses hvert enkelt prosjekt. Utfordringen er å velge metode og tilpasse den slik at deltakerne får et godt utgangspunkt til å svare på oppgaven vi gir dem.

Våre prosjekter kan handle om teknologivurdering eller om teknologiske fremsyn, som kombinerer ulike metoder.

Metodebeskrivelse

Vi har beskrevet hver av disse metodene ut fra:

 • Hvem som deltar
 • Hvorfor disse deltakerne er kvalifiserte til oppgaven
 • Hva vi ønsker å oppnå ved å la deltakerne diskutere problemstillingen

For hver metode har vi eksempler på prosjekter hvor Teknologirådet har brukt denne metoden.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling

AktueltDETTE JOBBER VI MED NÅ