Den nye velferdsstaten vil bli mer persontilpasset og forutseende. Dette gjelder alt fra brann og skatt til skole og helsevesen. For å utvikle disse nye tjenestene kan det offentlige lære av hvordan internettselskapene har lykkes.

Digitalisering åpner for mer eksperimentering, og det er også lett å gjøre endringer i digitale tjenester. Man kan oppskalere fortere, og resultatene viser seg ofte raskere.

– Google gjennomfører mange tusen eksperimenter hvert år for å få bedre tjenester. Offentlig sektor kan lære av dette, men det er også viktig å huske på at offentlig sektor skiller seg fra teknologigigantene i Silicon Valley for eksempel med tanke på likebehandling og krav til åpenhet, påpeker Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Fire politiske grep som bør vurderes

Forankre digital utvikling på toppen. I sin natur vil eksperimenter noen ganger gi dårlige resultater, og underliggende etater må få ryggdekning for dette. Derfor er det viktig å ha forankring fra øverste politiske hold – det vil si Statsministerens kontor.

Lag en uavhengig lab for offentlig sektor. Offentlig sektor består vanligvis ikke av smidige organisasjoner hvor det er enkelt å eksperimentere. I en tidlig fase kan det derfor være hensiktsmessig å organisere frittstående enheter- noe som både Storbritannia og Danmark har gjort. Hvis eksperimentene er vellykket, kan tiltakene etter hvert implementeres på nasjonalt nivå. En uavhengig organisering gjør at de kan bidra med nytenking rundt komplekse problemstillinger. OECD påpeker at slik organisering kan bidra med endring på områder hvor det er vanskelig å utfordre eksisterende praksis.

Sørg for at pilotene flyr. Pilotprosjekter i offentlig sektor skaper ofte engasjement og gir stor påvirkningskraft lokalt, men få prosjekter skaleres opp til et nasjonalt nivå. Når prosjektperioden og finansieringen er over, stopper også kunnskapsutviklingen og utprøvingen opp. Derfor må et program for eksperimentering i offentlig sektor gjøres systematisk, slik at man lærer underveis og sitter igjen med kunnskap om hvorfor prosjektet var vellykket eller ikke.

En metode å finne ut om nye tiltak gir god effekt er å dele et tilfeldig utvalg av personer eller institusjoner (som skoler eller kommuner) i én testgruppe og én kontrollgruppe. Så sammenligner man testgruppen med kontrollgruppen. Slik testing gjør seg særlig godt til digitale tjenester, da det er enkelt å gjøre små forandringer og man får resultater raskt.

Inviter flere enn konsulenter til å løse problemene.  Ved såkalte hackathons kan ulike IT-utviklere, fageksperter, brukere og beslutningstakere samles i noen dager eller uker for sammen å undersøke mulige løsninger på et konkret problem. Målet er ikke å utvikle ferdige løsninger, men heller å utvikle tekniske prototyper og piloter som kan testes ut i virkeligheten, uten at disse behøver å tilfredsstille alle tekniske og lovmessige føringer. I Norge har Difi og Kartverket hatt en hackathon hvor gründere, studenter og andre bruker offentlige data for å lage nye tjenester. I Finland har myndighetene testet ut å erstatte en tradisjonell anbudskonkurranse med en hackathon.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling