Mobile selvtester er i ferd med å bli tilgjengelige for alle, og tilbudet av ulike tester øker stadig. Teknologirådet har utarbeidet en oversikt over mobile selvtester og helseapper på markedet og i laboratoriet.

– Vi vet at nordmenn er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og svært opptatt av helsen sin. Når de i tillegg kan ta medisinske tester enkelt og billig hjemme, uten å måtte ta fri fra jobben for å dra til legen, tror vi dette kommer til å eksplodere i årene som kommer, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Last ned rapporten Mobile selvtester:

Rapport:

Last ned

Bedre forebygging og mer effektive tjenester

Teknologirådets ekspertgruppe mener at digitale selvtester har potensial for både å bidra til at folk oppdager sykdom tidligere, og til å avlaste helsevesenet. Samtidig finnes det både gode og dårlige tester, og det er risiko for at helsevesenet oversvømmes av folk som har tatt selvtester og blitt oppfordret til «for sikkerhets skyld» å ta kontakt med legen.

Derfor er det en forutsetning at helsemyndighetene allerede nå legger til rette for bruk av diagnostiske helseapper i Norge. De bør derfor etablere en merkeordning for å sikre at innbyggerne kan velge apper og utstyr for selvtesting av god kvalitet.

Forslagene fra ekspertgruppen går langs to hovedlinjer: helsemyndighetene bør etablere en førstelinje på mobilen for kontakt med helsevesenet, og alle innbyggere bør få tilbud om å ta utvalgte helsetester selv for å forebygge sykdom bedre.

Førstelinje på mobilen

Legevakten på Bærum sykehus vurderer for tiden å avvise pasienter som møter opp uten å ha ringt på forhånd for en vurdering av om det haster å komme. Grunnen er at det møter opp svært mange som heller burde gått til fastlegen, men som vil slippe å ta seg fri fra jobben, eller ønsker raskere svar på røntgen og blodprøver.

– En førstelinje på mobilen som sørger for at symptomer er kartlagt og prøver tatt før pasienten kommer i kontakt med legen, er noe som vil gi pasientene en bedre helsetjeneste, og spare tid både for dem og for helsevesenet, sier Hilde Lovett, prosjektleder i Teknologirådet.

En norsk digital førstelinje kan innebære at i stedet for å bestille en time hos legen direkte, kontakter innbyggerne fastlegen via en app på mobiltelefonen. Appen stiller systematiske spørsmål om allmenntilstand og symptomer, og tar imot egenmålte helsedata. Den kan gi anbefalinger om oppfølging, og vurdere om man bør kontakte legen.

I Storbritannia og Irland tester man dette i praksis. Her har mobilappen Babylon Health 250 000 brukere. Etter en innledende kartlegging gjennom appen og digitale selvtester, får brukeren tilbud om en digital konsultasjon med lege hvis det er risiko for sykdom. Babylon Health har en ambisjon om å redusere legenes tidsbruk med opp mot 80 prosent. I Highland og Eastwood kan man få digitale konsultasjoner med fastleger i det offentlige helsesystemet (NHS).

Forebyggende helsesjekker

Mobile selvtester er ikke bare nyttige for dem som vil sjekke om sykdomstegnene de har, bør behandles. De kan også brukes forebyggende før symptomene melder seg. Det finnes allerede store forebyggingsprogrammer, for eksempel får alle kvinner over 50 år tilbud om mammografi for å avdekke brystkreft.

Det nye i dag er at innbyggerne kan ta testene selv hjemme, uten å måtte gå til legen. Da kan slike programmer settes i gang til en vesentlig lavere kostnad. For eksempel mener flere fagmiljøer i Norge at det hvert år kan forhindres 700 hjerneslag hvis alle over 65 år blir undersøkt for hjerteflimmer. Før måtte man til legen for å måle EKG, men nå kan dette gjøres like presist hjemme ved hjelp av en brikke på størrelse med et kredittkort som kobles til mobilen.

– Teknologirådets ekspertgruppe mener at digitale helsesjekker bør tilbys innbyggere i kjente risikogrupper, ut fra f.eks. alder og kjønn. I tillegg bør det være mulig for dem som ønsker en tettere oppfølging å dele helsedata med helsevesenet, og på den måten få råd på individnivå, sier Tennøe.
–  Dette vil kunne spare mange liv hvert år, og gjøre helsevesenets forebygging mer treffsikker, fortsetter han.

Fakta om mobile selvtester:

  • Mobile selvtester kan gjøre medisinske tester og målinger, tolke resultatene, og foreslå en diagnose ved hjelp av en app på smarttelefonen
  • De selges direkte til forbrukerne, uten helsetjenesten som mellomledd
  • Bruk av selvtester kan bidra til bedre forebygging og til at folk oppdager sykdom tidligere
  • Selvtestene har potensial for å avlaste helsevesenet

Ekspertgruppen for prosjektet:

  • Ola Dale, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Nils Jørgen Langtvedt, De nasjonale forskningsetiske komiteene
  • Steinar Madsen, Statens legemiddelverk
  • Hans Olav Melberg, Universitetet i Oslo
  • Damoun Nassehi, fastlege og utvikler
  • Marie Nora Roald, NITO

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling