EU håper at hydrogen kan spille en nøkkelrolle i det grønne skiftet, og i Norge er hydrogen et satsingsområde for regjeringen. Industrien er i bevegelse, og Equinor tar initiativ til storskala utvikling. Men alle er ikke overbevist, og blått hydrogen kjemper stadig for å bli akseptert som en klimaløsning. Det er raske endringer både innen politikk, næring, og teknologi, som setter premissene for fremtidens nullutslippssamfunn.

Teknologirådet inviterer til åpent nettmøte om blått hydrogen, med innlegg fra SINTEF, CICERO og Equinor. De vil presentere initiativer, prosjekter og utviklingen i Norge, EU, og Equinor. Disse tre perspektivene vil peke ut veien for blått hydrogen, og vise om det blir industri eller eventyr.

Tid: Onsdag 24. november kl. 10-11
Påmelding: nederst på siden

Dette åpne møtet er en del av Teknologirådets strategiske satsing på grønn omstilling, og følger opp kortrapporten «Hydrogenproduksjon i Norge» som ble publisert i september.

Program:

  • Velkommen og introduksjon ved Erik Hagen, prosjektleder i Teknologirådet
  • Blått hydrogen i Norge. Ved Gunhild Reigstad, SINTEF
  • Blått hydrogen i EU. Ved Asbjørn Torvanger, CICERO
  • Blått hydrogen i Equinor. Ved Ida Bernhardsen, Equinor
  • Spørsmål fra publikum

Møtet overføres på Zoom.

Påmelding:

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling