Digitale verktøy som myndighetenes Smittestopp-app kan effektivisere oppsporing av smittede og hjelpe helsemyndighetene å forstå hvordan sykdom sprer seg og om tiltak virker. Men det betyr samtidig at brukernes smittetilstand, lokasjon og nærkontakter lagres. Disse dataene er personlige, sensitive og vanskelige å anonymisere.

Teknologirådet vil i møtet presentere vår nye rapport. Datatilsynet har vedtatt en tilsynssak mot appen, og seksjonssjef Camilla Nervik legger frem tilsynets syn på saken. Smittestopp-appen er utviklet av Simula, og direktør Olav Lysne innleder også i møtet.

Tid: fredag 12. juni kl. 1300-1400
Sted: Overføres direkte på nett via en forhåndsutsendt lenke. Det vil bli mulighet for å stille skriftlige spørsmål underveis.
Påmelding: Nederst på siden

På møtet vil vi blant annet diskutere følgende spørsmål:

  • Vil digital smittesporing virke etter hensikten?
  • Er det nødvendig å bruke GPS og lokasjonsdata?
  • Er det best å lagre data sentralt eller på mobilen?
  • Og skal det være mulig å videreselge dataene i anonymisert form – med risiko for at individer kan identifiseres?

Program:

Innledninger ved:

  • Tore Tennøe, direktør for Teknologirådet.
  • Camilla Nervik, seksjonssjef i Datatilsynet
  • Olav Lysne, direktør for SIMULA-senteret
  • Skriftlige spørsmål fra møtedeltakerne

 

Påmelding

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling