Teknologirådet foreslår i en rapport hvordan maskinlæring kan brukes på sensitive helsedata uten å gå på akkord med hensynet til personvern, datasikkerhet og pasientenes integritet.

Prosjektleder Hilde Lovett presenterer forslagene fra ekspertgruppen, og viser også eksempler på mulighetene i forbindelse med den pågående korona-pandemien.

Tid:  Tirsdag 19. mai, kl. 10:00-10:45
Sted:  Overføres direkte på nett via en forhåndsutsendt lenke. Det vil bli mulighet for å stille skriftlige spørsmål underveis.
Påmelding:  Nederst på siden

Bakgrunn for møtet

Kunstig intelligens er en av de mest lovende teknologiene for å forbedre helsetjenesten. Det handler om å gjøre maskiner i stand til å løse oppgaver som tidligere var forbeholdt mennesker:

 • Maskinanalyser av medisinske bilder kan nå bidra til raskere og mer presise diagnoser, som å tolke vevsprøver av prostatakreft, eller finne polypper og svulster i tarmen.
 • Ved hjelp av maskinlæring på pasientjournaler er det mulig å finne hvilke tidligere pasienter en ny pasient likner mest på, og foreslå den behandlingen som antakelig vil virke best.
 • Maskiner kan også finne nye varianter av én sykdom – som bør behandles ulikt. For eksempel har svenske forskere funnet fem undergrupper av diabetes type 2.
 • Det har vært stor interesse globalt for å dele data fra korona-pandemien, slik at det raskt har kommet lovende resultater på flere områder, som å støtte leger i å stille diagnose fra bilder av lunger.

Program

 • Velkommen
  møteleder Anne Siri Koksrud Bekkelund, prosjektleder i Teknologirådet
 • «Kunstig intelligens og norske helsedata»
  Hilde Lovett, prosjektleder i Teknologirådet
 • Spørsmål fra møtedeltakerne

Påmelding

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling