Høringer kan enten skje åpent med forberedte innlegg om problemstillinger eller anbefalinger, eller i rundebordshøringer med diskusjon i grupper. Deltakere er vanligvis fageksperter, beslutningstakere eller representanter for berørte interessegrupper vi tror har spesielle kunnskaper om temaet. Før en høring har Teknologirådet vanligvis arbeidet en stund med temaet. Som regel har en ekspertgruppe utarbeidet et sett problemstillinger eller utkast til anbefalinger som høringsdeltakerne kan kommentere.

Eksempler på typer temaer for høringer er:

Hva er de største utfordringene for å fremme bærekraftig innovasjon i Norge?    Strategier for å sikre personvernet ved bruk av lovgivning og teknologi
Kvalitetssikring

Høringer kan gi flere fordeler i våre prosjekter:

  • Aktører som er berørt av et tema får mulighet til å uttale seg før prosjektet leverer rapport og gir anbefalinger.
  • Kunnskapstilfanget kan bli bedre når innspill fra høringer supplerer perspektiver og synspunkter fra ekspertgruppene
  • Teknologirådet kan teste ut synspunkter og utkast til anbefalinger før vi publiserer dem.
  • Høringen tjener dermed som en form for kvalitetssikring
  • Diskusjon mellom deltakere er nyttig

Antallet deltakere på en høring vil variere, og avhenger delvis av høringens form.

I prosjektet Bioøkonomien arrangerte vi en åpen høring for å få innspill til arbeidet i prosjektets ekspertgruppe. Høringen foregikk som en serie forhåndsproduserte, korte innlegg fra flere instanser som hadde meldt seg på etter at en invitasjon var sendt bredt ut. Etter hvert innlegg kunne alle deltakere kommentere og stille spørsmål.

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling