Muligheten for nedlasting av musikkfiler fra internett og kopiering av lovlig kjøpte cd-plater vil i fremtiden reguleres av tekniske beskyttelsessystem som DRM (Digital Rights Management), spår musikkbransjen og andre innholdsleverandører.

Teknologirådets nyhetsbrev belyser hvordan nye metoder for å håndtere rettigheter til digitalt åndsverk skaper nye utfordringer for politikerne.

Digitale formater har gjort at brukerne enkelt kan kopiere og distribuere innhold uten at kvaliteten forringes. DRM er et virkemiddel for å hindre ulovlig bruk av digitalt åndsverk, og har vært omdiskutert den siste tiden i forbindelse med Stortingets behandling av den såkalte «MP3-loven» (Ot.prp. nr. 46 (2004-2005)).

Nye forretningsmuligheter

– Hensikten med DRM er at kunden selv kan velge både hvilket verk hun vil kjøpe og hvilke rettigheter som skal følge med, forklarer prosjektleder Christine Hafskjold i Teknologirådet.

– Skal sangen eller filmen spilles én gang? Eller flere ganger, med mulighet for kopiering til valgfrie formater? Vil du for eksempel ha en ekstra cd i bilen? Tanken er at rettighetsnivået skal styre prisen vi betaler og hva vi kan gjøre med innholdet, sier Hafskjold.

Mange mener at slike tekniske beskyttelsessystemer er nødvendig for at internett skal bli en velfungerende markedsplass for åndsverk som musikk og film.

Behov for standardisering

Manglende standardisering på DRM-området i dag, gjør imidlertid at digitalt innhold gjerne kan brukes kun på bestemte avspillere, som Apples iPod eller Microsoft Windows Media Player. En slik utvikling kan føre til konkurransevridning i markedet for avspillere, advarer Teknologirådet. Konkurransemyndighetene har her en viktig oppgave fremover.

– Bransjen har en utfordring i å jobbe for standardisering. Dersom det kommer standarder som gjør at forbrukerne kan spille av sine mediefiler på valgfritt utstyr, vil det kunne være lettere for dem å akseptere teknologien. I tillegg kan myndighetene påvirke utviklingen gjennom selv å benytte åpne formater på innhold som er beskyttet med DRM, sier Hafskjold.

Det er grunn til å anta at DRM-systemer vil bli mer utbredt fremover.

– Da vil det i praksis være leverandørindustrien som bestemmer hvilke rettigheter som blir tilbudt i markedet. Dette kan medføre at rettigheter vi i dag tar for gitt, som retten til privat kopiering, forsvinner, advarer Hafskjold.

 

Tekniske beskyttelsessystemer - DRM

Last ned

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling