– Internett som infrastruktur er på mange måter like viktig for Norge som veinettet vårt, og myndighetene bør ha en åpen prosess før de fatter en irreversibel beslutning om forvaltningen av norske toppdomener, sier direktørene i Forbrukerrådet, Datatilsynet og Teknologirådet.

Norge i særposisjon

Norge er i en særposisjon som eier av tre nasjonale toppdomener. Mens .no har vært i bruk lenge, har myndighetene så langt valgt ikke å åpne .bv (Bouvetøya) og .sj (Svalbard og Jan Mayen). Selv om det i den senere tid har vært en oppmykning når det gjelder nye toppdomener, er tobokstavs toppdomener et knapt gode vi ikke vil få flere av.

LAST NED BREVET HER Brev fra Datatilsynet, Forbrukerrådet og Teknologirådet til Samferdselsdepartentet

Ikke gjennomfør et forhastet salg av norsk nettressurs

Det er fremmet to konkurrerende forslag til bruk av domenet .bv, og det er viktig å ta diskusjonen om hva som er best bruk av denne ressursen for det norske samfunnet før det er for sent:

•    .bv og/eller .sj kan brukes til å etablere peronvernsoner på nett, med høye krav til datasikkerhet, personvern og forbrukervern.
•    Forvaltningsorganet Norid er i forhandlinger om å leie ut .bv til Nederland. Forkortelsen BV tilsvarer det norske AS, og er attraktiv for nederlandske selskaper.

– Forvaltningen av Norges nasjonale nettressurser er et viktig politisk spørsmål med store konsekvenser for samfunnet. Å la det nasjonale toppdomenet .bv forsvinne ut av Norge før alternative bruksområder er offentlig debattert, er dårlig bruk av en unik og knapp ressurs, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Bruk av toppdomener for å etablere sikre soner på nett

Teknologidirektør i Opera Software og medlem av Teknologirådet Håkon Wium Lie lanserte tidligere i år ideen om at .bv eller .sj kan brukes til å etablere personvernsoner på nett. Tjenesteleverandører som ønsker å bruke domenet, må tilfredsstille krav som eksempelvis at data lagres i Norge under norsk jurisdiksjon, at bruk av informasjonskapsler (”cookies”) begrenses, at kommunikasjonen krypteres, og at brukerne kan slette personlig informasjon.

– I et samfunn som skriker etter bedre personvern og bedre informasjonssikkerhet, og med en like klar mangel på konstruktive forslag til løsninger på problemene, er det viktig med politisk interesse for forslaget om personvernsoner på nett, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Åpen høring, ulike meninger

Forslaget har blitt vurdert av Teknologirådet, bl.a. på grunnlag av en åpen høring 10. september. Høringen viste en bred enighet om at personvernutfordringene på nett er presserende, og at det er behov for en ny politikk.

– For å få tilgang til tjenester på nett, tvinges folk i dag til å akseptere lange og kompliserte betingelser de mangler forutsetninger for å forstå konsekvensene av. Det er viktig å korrigere det skjeve maktforholdet mellom selskapene og brukerne, og forslaget om personvernsoner hvor dette maktforholdet blir snudd på hodet, er spennende og bør vurderes nærmere, sier direktør i Forbrukerrådet, Randi Flesland.

Høringen viste at det er uenighet om løsningen ligger i å ta i bruk domenene .bv og .sj i tråd med forslaget, eller i å regulere tjenesteleverandører på internett. Synspunktene i høringsprosessen er oppsummert i Teknologirådets nye rapport.

LAST NED RAPPORTEN HER Rapport: Personvernsoner på nett

Anbefalinger om veien videre

Ettersom forslaget om å bruke .bv/.sj for å lage personvernsoner på nett svarer på et så viktig politisk spørsmål og har så mange interessante muligheter, ber Datatilsynet, Forbrukerrådet og Teknologirådet om at:

  •  Samferdselsdepartementet stanser prosessen med utleie av landkodetoppdomenet .bv til Nederland
  •  det gjennomføres en grundig utredning av om og hvordan de nasjonale internettressursene .bv og .sj kan brukes til å etablere sikrere soner på internett som setter person- og forbrukervern i høysetet

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling