Spørsmålet var utgangspunktet da en bredt sammensatt gruppe eksperter deltok i en workshop i regi av Teknologirådet, PRIO og Røde Kors.

Mange frivillige redningsorganisasjoner har deltatt i et økende antall søk- og redningsaksjoner de siste årene. Hvordan kan denne utfordringen møtes på en god måte? Kan ny teknologi, som droner, bidra til å effektivisere slike aksjoner i årene fremover?

Ved hjelp av den nyutviklede DESSI-metoden ble problemstillingen diskutert i lys av mange ulike samfunnsdimensjoner. Prosessen identifiserte muligheter så vel som utfordringer. Ved hjelp av ulike typer kameraer kan man få oversikt over for eksempel et skredområde mye raskere enn tidligere. Det vil også være sikrere for letemannskapet ved at de slipper å bevege seg inn i et uoversiktlig og farlig område. Men det er viktig å ha en bred evaluering før et slikt tiltak settes inn. Hvilke sikkerhetsregler må man forholde seg til? Vil bruk av droner i søkeaksjoner utfordre personvernet? Er teknologien moden og tilgjengelig? Hva vil lokalbefolkningen synes?

Et alternativ til ny teknologi kan være å arrangere flere kurs og øvelser for de frivillige. Mer trening i terreng kan bidra til bedre utholdenhet og sikkerhet under aksjoner. Men også her er det vurderinger som bør gjøres. Har de frivillige tid til flere øvelser? Hva koster det egentlig organisasjonen å trene mer?

Eksperter på økonomi, teknologi, etikk og personvern diskuterte de to alternativene sammen med ekspertise fra Røde Kors. Ved å bruke DESSIs nyutviklede nettverktøy kunne de på slutten av dagen se en visuell fremstilling av hvordan de to alternativene ble vurdert opp mot en rekke konkrete spørsmål.

– Workshopen og nettverktøyet fungerte godt, forteller prosjektleder i Teknologirådet Åke Refsdal Moe. – Meningen er ikke å komme fram til et ubetinget ja eller nei for alternativene som blir evaluert. En DESSI-workshop gir derimot et bredt og godt bilde av hvilken kunnskap som finnes, om hvor mulighetene ligger, og hvor det er viktig å tenke seg ekstra nøye om før man tar en beslutning.

Workshopen ble arrangert av Teknologirådet og PRIO i samarbeid med Røde Kors, som en del av EU prosjektet DESSI (Decision support on Security Investment).
Les mer om DESSI på www.securitydecisions.org

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling