Analyseverktøyet PredPol (Predictive Policing) kombinerer historiske kriminalitetsdata og nye analysemetoder for å forutsi når og hvor det er mest sannsynlig at de vanligste typene lovbrudd vil skje.

Matte mot kriminalitet

George Mohler, en av matematikerne bak PredPol, fortalte i møte med Teknologirådet i november at PredPol ikke kan forutse sjeldne hendelser som skoleskytinger eller terroristangrep, men derimot beregne sannsynligheten for kriminalitet som skjer på jevnlig basis.

– Mange andre analyserer data for å se etter nåla i høystakken. Vi gjør det motsatte, sier Mohler.
– PredPol beregner i sanntid hvor og når de neste timene det er høyest sannsynlighet for at det skjer ulike typer kriminalitet, og gir politiet mulighet til å styre ressursene dit hvor de til enhver tid får mest mulig igjen for dem, fortsetter han.

Jakter på forbedringsmuligheter

Santa Cruz-politiet i California var blant de første til å ta i bruk PredPol. Santa Cruz er en by med 60 000 innbyggere, og tidvis mange feriegjester og studenter. Teknologirådet har møtt Deputy Chief of Police Steven Clark. Han innførte PredPol som et prøveprosjekt i 2011, og tok det i bruk for fullt i 2012. Clark er fornøyd med verktøyet, og mener de har fått gode resultater.

Steve Clark Santa Cruz PD– Vi vet at vi selvsagt aldri kan stoppe all kriminalitet med dette verktøyet, men vi har en forpliktelse overfor publikum til – innen rimelighetens grenser – å teste ut de verktøyene som er tilgjengelige, sa Clark.

Gode resultater

Steve Clark fortalte at i løpet av det første året med PredPol, så Santa Cruz en betydelig nedgang i flere typer lovbrudd. Antallet innbrudd gikk ned med 11 prosent, og ran med 27 prosent fra 2011 til 2012. Selv om det kan være flere årsaker til nedgangen, og det skjer endringer fra år til år ellers også, var han overrasket over å se en nedgang i kriminaliteten, ettersom statistikken over mange år kontinuerlig hadde pekt oppover.

George Mohler i PredPol trakk frem Los Angeles som eksempel. Der har de gjort blindforsøk for å teste hvor gode prediksjonene i PredPol er. Han hevder at sannsynligheten for at det skjer kriminalitet i de områdene som er utpekt i PredPol, er to til tre ganger høyere enn om valg av områder er basert på andre typer utvelgelse.

Supplement, ikke erstatning

Steve Clark var klar på at PredPol bare er et supplement til det vanlige politiarbeidet, og at politifolk ikke må slutte å bruke intuisjon og lokalkunnskap selv om de har fått nye verktøy å støtte seg til.
– Et verktøy bare er så effektivt som den mekanikeren som bruker det, sier han.

Han mener at med informasjonen de får fra PredPol, går det raskere for nye politifolk å bli kjent med og få oversikt over lokalsamfunnet og hvor risikoområdene befinner seg. – PredPol forutsier ofte at det vil skje kriminell aktivitet i områder selv erfarne politifolk vanligvis ikke ville tenkt på å følge med på, sier Clark.

Steve Clark mener at i stedet for å slutte å tenke selv, som enkelte har vært redde for, ansporer prediksjonene fra PredPol politifolk til å stille flere spørsmål om årsakene til at lovbrudd skjer. Han er klar på at når enkelte områder til stadighet dukker opp som et risikoområde på PredPol-kartet, er det viktig å spørre hvorfor: – Er det en bar i området hvor det ofte er bråk? Er det ikke nok politi til stede? Går folk i nabolaget fra bilen ulåst?

Noe for Norge?

Teknologirådet jobber med et prosjekt om nye teknologiske muligheter i politiarbeidet. Prosjektleder Robindra Prabhu sier det i denne forbindelse er naturlig å se på programmer som PredPol.

– Analyseverktøy som PredPol kan bli en svært viktig ressurs i det forebyggende og operative arbeidet til norsk politi. Erfaringene flere steder rundt i verden er så lovende at Norge bør komme raskt etter, sier Prabhu.

– Norsk politi sitter allerede på informasjonen og kriminalitetsstatistikken de trenger. Nå er det snakk om å bruke den, slik at de kan stoppe det neste ranet før det skjer, sier direktør Tore Tennøe i Teknologirådet.

Fakta om PredPol:

  • PredPol beregner fortløpende hvor det er størst sannsynlighet for at ulike kriminelle handlinger vil skje på ulike tider av døgnet.
  • Oppdaterte kart som viser risikoområdene de neste timene, kan dermed distribueres fortløpende til skjermer i patruljebilene, eller på papir til hvert nye skift.
  • Beregningene tar utgangspunkt i historiske kriminalitetsdata, som må være mest mulig oppdaterte.
  • Ca. 25 politidistrikter i USA bruker i dag PredPol. Engelske Kent har tatt verktøyet i bruk, og det skal nå innføres i London.

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling