Tilgangen til helsedata for den enkelte øker i en rivende fart, både drevet av utviklingen i mobil helseteknologi og ny gensekvenseringsteknologi. Det åpner for nye muligheter for persontilpasset presisjonsmedisin og diagnostisering. Individet kan i større grad styre sin egen helse, noe som også vil påvirke forholdet mellom individ og helsetjeneste. Det kan gi en disrupsjon – eller revolusjon – i medisinen.

Samtidig gir det flere utfordringer. Dataene skapes og lagres både i offentlige og i private, internasjonale institusjoner. Hvem vil eie dataene? Hvordan kan vi organisere oss for å ta ut gevinstene? – Den teknologiske og sosiale utviklingen på globalt nivå kan vi neppe styre lokalt.

Teknologirådet og Oslo Universitetssykehus inviterer til konferanse for å sette søkelyset på mulighetene og utfordringene ved utviklingen.

Tid: Tirsdag 1. september, kl. 9–16 (kaffe og registrering fra kl. 08:30)
Sted: Litteraturhuset i Oslo

Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med Universitets sentrale IT-tjeneste, Institutt for informatikk og Juridisk fakultet arbeidet med et større prosjekt som handler om hvordan moderne gensekvenseringsteknologi kan brukes i praktisk medisin.

Teknologirådet har prosjekter som vurderer hvordan myndighetene bør tilrettelegge for mobil helseteknologi slik at enkeltpersoner kan få raskere diagnose, og pasienter få bedre behandling og oppfølging, samtidig som helsevesenet sparer tid og penger.

Vi inviterer i fellesskap til denne konferansen 1. september om temaet ”Store data møter medisinen” fordi vi vil diskutere utfordringer vi ser kommer raskere enn vi trodde.

Program

08.30     Registrering og kaffe

09.00    Velkommen    
Tore Tennøe, Teknologirådet

Store penger til store samfunnsutfordringer
Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet

09.15 Digital disrupsjon i medisinen

Big data: today – and in 10 years?
Matthew Burriesci, Vitae Analytics

Genteknologi: hvor er vi nå – og om 10 år?
Dag Undlien, Institutt for klinisk medisin, UiO/OUS

Mobilteknologi og digitale selvtester: hvor er vi nå – og om 10 år?
Hilde Lovett, Teknologirådet

10.30    Pause

11.00     Er det mine data eller felleskapets data?

Fra forskning til diagnostikk: Erfaringer fra genAP prosjektet
Thomas Grünfeld, OUS

Før data blir butikk – om helsedata, verdiskaping og kunnskapsallmenninger
Margunn Aanestad, Institutt for informatikk, UiO

Verdien av helsevesenets data
Camilla Stoltenberg, Folkehelseintstituttet 

Dynamisk samtykke, eller en gang for alle?
Anne Kjersti Befring, Institutt for offentlig rett, UiO

Kommentar ved leder for Bioteknologirådet Kristin Halvorsen, og diskusjon med salen

13.00    Lunsj

13.45    Alle kan teste seg. Hva betyr det for helsetjenesten?

Verdien av egengenererte helsedata
Tor Jacob Ramsøy, Arundo Analytics

Pasientprofilering uten begrensninger – blir behandlingen bedre?
Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

Står nytten i forhold til kostnaden?
Hans Olav Melberg, Institutt for helse og samfunn, UiO

Leveranse og utvikling av helsetjenester i en nettverket verden
Øystein Fjeldstad, Institutt for strategi og logistikk, BI

Diskusjon med salen

15.45     Oppsummering 

16.00    Slutt

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling