Vaksinepass på mobilen kan gjøre det mulig å reise internasjonalt uten testing eller karantene for Covid-19. Danmark og Sverige har allerede besluttet å innføre vaksinepass, og nå har EU-presidenten varslet at EU vil vedta dette i løpet av mars – så passet kan tas i bruk i sommerferien.

Helse- og omsorgsdepartementet jobber nå med et vaksinebevis etter internasjonale anbefalinger, melder VG. Bruken vil bli diskutert senere.

Last ned Teknologirådets redegjørelse om vaksinepass her:

Rapport:

Vaksinepass - en vei til gjenåpning?

Last ned

På oppdrag fra Teknologirådet har YouGov undersøkt nordmenns syn på vaksinepass. 61 % er positive, og 17 % negative.

– Vi ser at det er klar tilslutning til et norsk vaksinepass. Det gjelder særlig til bruk ved internasjonale reiser. Dermed kan det åpnes for både arbeidspendling og turisme, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Mer skepsis mot innenlands bruks av vaksinepasset

Teknologirådets undersøkelse viser at det er lavere tilslutning til bruk av vaksinepass innenlands. Mens hele 65 % er positive til å bruke passet for å reise på utenlandsferie uten testing eller karantene, synes 37 % det er greit å bruke det til å gå på idretts- og kulturarrangementer, og 20% er positive til å bruke passet for å slippe inn på jobb eller studiested.

Du kan laste ned en PDF med resutaltene fra undersøkelsen her:

Omnibus-undersøkelse om vaksinepass

Last ned

I Israel åpnes det nå for å gå på konsert og treningssenter for dem som har tatt koronavaksinen.

– Et vaksinepass som gir mange fordeler kan oppleves urettferdig for dem som ikke kan få vaksinen, og de unge som står sist i vaksinekøen, vil komme dårligst ut. Det er derfor gode grunner til å være tilbakeholdne med innenlands bruk, sier Tennøe.

Undersøkelsen viser også at de eldste er sterkest tilhengere av vaksinepass – 73 % av dem over 60 år sier ja, mot 53 % i aldersgruppen 18-29. Plassen i vaksinekøen kan muligens forklare noe av forskjellen.

Vaksinepass kan føre til at vaksinen ikke blir frivillig

Blant de 17 % som er negative til vaksinepass, er det særlig én bekymring som peker seg ut: 58 % mener at det vil føre til et press om å ta vaksinen, noe som burde være frivillig.

– Passet vil gi et klart insentiv til å ta vaksinen når den blir tilgjengelig. Men hvis man ikke kan bevege seg fritt eller gå på jobb uten passet, vil verken vaksinen eller vaksinepasset reelt sett være frivillig, sier Tennøe.

— Innenlands bruk av vaksinepasset vil i praksis bety at det innføres ID-kontroll for helt dagligdagse gjøremål, fortsetter han.

Om undersøkelsen:

  • Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på oppdrag fra Teknologirådet. Det er i uke 7 2021 gjennomført til sammen 1007 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er over 18 år.
  • Undersøkelsen ble gjort i forlengelse av Teknologirådets analyse "Vaksinepass – en vei til gjenåpning?" fra februar.

 

 

 

Nyhetsbrev

Med nyhetsbrevet vårt får du med deg det siste innen teknologiutvikling