Hopp over innholdet

Norge etter oljen

Artikkelen tilhører Den neste økonomien, postet 24. apr 2014

Tore Tennøe
KONTAKTPERSON:

Tore Tennøe

Hva skal til for at Norge skal ha et robust, konkurransedyktig og eksportrettet næringsliv utenfor olje- og gassklyngen i 2030? Dette er hovedproblemstillingen i Teknologirådets nystartede prosjekt.

Prosjektet vil drøfte mulighetene for et konkurransedyktig, høyteknologisk norsk næringsliv utenfor olje- og gassklyngen i 2030, og hva norske myndigheter kan og bør gjøre for å stimulere utvikling av et slikt næringsliv.

Teknologirådet og ekspertgruppen vil innledningsvis identifisere 5–10 store teknologiområder som vi ser er under utvikling globalt, og som vi mener vil være viktige også i 2030. Vi vil så drøfte hvilke forutsetninger norske virksomheter har for å kunne konkurrere innen disse markedene, og om norsk næringspolitikk er innrettet mot å stimulere utvikling av virksomheter som kan konkurrere i disse markedene.

Viktige spørsmål

Blant problemstillingene som skal drøftes er:

 • Hvilke faktorer (politiske, økonomiske, industrielle, kompetansemessige) har størst betydning for omstillingsevnen mot høyteknologiske markeder utenfor olje- og gassklyngen?
 • Hva kan vi lære av norske virksomheter som har lykkes i å etablere seg i internasjonale, høyteknologiske markeder utenfor olje- og gassklyngen?
 • Hva kan vi lære av andre lands næringspolitikk? Vi ønsker å se på hva man gjør i bl.a. Sverige, Danmark og England.
 • Hva bør norske myndigheter gjøre på kort, mellomlang og lang sikt for å stimulere ønsket utvikling?

Hvorfor «Norge etter oljen»?

Bakgrunnen for prosjektet er tredelt:

 1. Den økende bekymringen over den økende todeling av norsk økonomi. Vi har en sterk olje- og gassnæring, mens store deler av industrien på fastlandet sliter med høye lønninger og avtagende konkurransekraft.
 2. Behovet for omstilling til å selge varer og tjenester som ikke er relatert olje- og gassektoren ettersom olje- og gassinntektene vil avta. Olje- og gassinntektene vil før eller siden begynne å avta, og opprettholdelse av det norske velferdsnivået vil trolig være avhengig av at vi klarer å utvikle nye eksportnæringer.
 3. En antakelse om at norske virksomheter vil ha størst konkurransekraft innen salg av kunnskapsintensive produkter og tjenester. Det er innen slike områder vi vil ha størst mulighet til å konkurrere på globale markeder fordi det er her det høye norske lønnsnivået vil være minst av en ulempe.

Tverrfaglig ekspertgruppe

Prosjektet gjennomføres ved hjelp av en tverrfaglig ekspertgruppe Teknologirådet har rekruttert. Underveis vil det trolig også bli avholdt en høring der et bredt spekter av representanter for norsk næringsliv vil få komme med innspill til prosjektet. Det vil munne ut i en rapport som skal ferdigstilles innen utgangen av 2014.

Medlemmer:

 • Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk Analyse
 • Arild Aspelund, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU
 • Sigrun Aasland, Damvad  Norge
 • Petter Karal, Seatower
 • Christine Meisingseth, Storebrand, medlem av Teknologirådet
 • Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark, medlem av Teknologirådet
 • Jon Fixdal, prosjektleder i Teknologirådet

LES OGSÅ

Blokkjeden – på tide å ta grep?

Bitcoin har fått mange millioner brukere de siste årene. Teknologien bak heter blokkjeden, og endrer fundamentalt hvordan vi lagrer og utveksler data.

Les hele saken »

Åpent møte om blokkjeder: Tid for å ta grep?

Teknologirådet inviterer til lunsjmøte 3. mai om blokkjeden i det offentlige og i finanssektoren. Møtet er nå fulltegnet.

Les hele saken »

Nytt prosjekt: Hva skjer med jobbene?

Automatiseringen av arbeidslivet vil revolusjonere jobbene våre. Er frykten for massearbeidsledighet reell, eller blir vi bare nødt til å jobbe på en annen måte?

Les hele saken »